Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 367 292
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 206 265
Äänestysprosentti 56,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 207 255
Äänestysprosentti 2008 58,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 243 662
Äänestysprosentti 2011 67,7% Hylätyt äänet 1 162
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,6 83 746 -0,4 -1 330 +7,2 +2 288
KOK 13,8 28 473 -1,8 -3 887 +1,9 -429
VAS 12,8 26 339 -2,1 -4 496 -1,8 -9 083
PS 12,5 25 682 +7,6 +15 671 -7,7 -23 406
SDP 11,3 23 312 -1,1 -2 336 +0,3 -3 549
VIHR 5,3 10 937 -1,5 -3 220 +0,4 -1 023
KD 1,8 3 668 -0,3 -672 -1,0 -3 049
Muut 1,7 3 549 -0,4 -806 +1,7 +3 492
RKP 0,1 148 +0,1 +148 -0,1 -296
M11 0,1 132 +0,1 +132 -0,3 -730
SKP 0,1 110 0,0 -85 -0,1 -227
ITSP 0,1 107 0,0 -78 0,0 -82
KÖY 0,0 62 0,0 +46 -0,1 -139

Oulun vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 1 114
    Valtuustopaikkojen muutos -165
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 367 292
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 206 265
Äänestysprosentti 56,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 207 255
Äänestysprosentti 2008 58,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 243 662
Äänestysprosentti 2011 67,7% Hylätyt äänet 1 162
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,8 40,5 40,6 37 649 46 097 83 746 604 -0,4 -1 330 -94 +7,2 +2 288
KOK 13,1 14,4 13,8 12 062 16 411 28 473 102 -1,8 -3 887 -43 +1,9 -429
VAS 13,7 12,0 12,8 12 626 13 713 26 339 121 -2,1 -4 496 -55 -1,8 -9 083
PS 12,7 12,2 12,5 11 754 13 928 25 682 143 +7,6 +15 671 +91 -7,7 -23 406
SDP 11,5 11,1 11,3 10 625 12 687 23 312 96 -1,1 -2 336 -31 +0,3 -3 549
VIHR 4,4 6,0 5,3 4 068 6 869 10 937 20 -1,5 -3 220 -11 +0,4 -1 023
KD 1,9 1,7 1,8 1 751 1 917 3 668 12 -0,3 -672 -5 -1,0 -3 049
Muut 1,7 1,8 1,7 1 550 1 999 3 549 16 -0,4 -806 -15 +1,7 +3 492
RKP 0,1 0,1 0,1 55 93 148 0 +0,1 +148 0 -0,1 -296
M11 0,1 0,1 0,1 48 84 132 0 +0,1 +132 0 -0,3 -730
SKP 0,0 0,1 0,1 41 69 110 0 0,0 -85 -1 -0,1 -227
ITSP 0,1 0,0 0,1 53 54 107 0 0,0 -78 -1 0,0 -82
KÖY 0,0 0,0 0,0 31 31 62 0 0,0 +46 0 -0,1 -139
Muualla Yle.fi:ssä