Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 397 313
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 233 656
Äänestysprosentti 59,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 237 544
Äänestysprosentti 2008 62,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 273 920
Äänestysprosentti 2011 71,5% Hylätyt äänet 1 302
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,5 57 276 -2,3 -6 392 +2,2 -3 758
SDP 23,4 54 728 +0,5 +272 +1,8 -4 473
PS 13,5 31 605 +7,8 +18 056 -7,6 -26 239
KESK 12,4 29 089 -0,8 -2 325 +2,0 +492
VIHR 9,2 21 592 -1,3 -3 392 +1,0 -1 080
VAS 9,0 20 978 -2,1 -5 238 +0,6 -1 839
KD 4,4 10 203 -0,5 -1 299 -0,6 -3 402
Muut 1,6 3 744 -1,7 -4 040 +1,6 +3 744
SKP 1,1 2 645 -0,1 -368 +0,4 +632
PIR 0,5 1 075 +0,5 +1 075 -0,5 -1 464
RKP 0,2 467 0,0 -100 +0,2 +467
M11 0,1 136 +0,1 +136 -0,2 -554
ITSP 0,0 88 0,0 +56 0,0 -100
STP 0,0 30 0,0 +4 0,0 -64

Pirkanmaan vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 808
    Valtuustopaikkojen muutos -22
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 397 313
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 233 656
Äänestysprosentti 59,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 237 544
Äänestysprosentti 2008 62,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 273 920
Äänestysprosentti 2011 71,5% Hylätyt äänet 1 302
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,2 24,8 24,5 24 968 32 308 57 276 198 -2,3 -6 392 -29 +2,2 -3 758
SDP 24,8 22,3 23,4 25 625 29 103 54 728 185 +0,5 +272 -15 +1,8 -4 473
PS 14,2 13,0 13,5 14 622 16 983 31 605 118 +7,8 +18 056 +79 -7,6 -26 239
KESK 12,7 12,2 12,4 13 135 15 954 29 089 167 -0,8 -2 325 -11 +2,0 +492
VIHR 6,8 11,2 9,2 6 976 14 616 21 592 38 -1,3 -3 392 -13 +1,0 -1 080
VAS 9,5 8,5 9,0 9 840 11 138 20 978 58 -2,1 -5 238 -15 +0,6 -1 839
KD 4,5 4,3 4,4 4 659 5 544 10 203 31 -0,5 -1 299 -3 -0,6 -3 402
Muut 1,3 1,8 1,6 1 355 2 389 3 744 8 -1,7 -4 040 -15 +1,6 +3 744
SKP 1,4 1,0 1,1 1 395 1 250 2 645 4 -0,1 -368 0 +0,4 +632
PIR 0,4 0,5 0,5 394 681 1 075 0 +0,5 +1 075 0 -0,5 -1 464
RKP 0,2 0,2 0,2 226 241 467 1 0,0 -100 0 +0,2 +467
M11 0,1 0,1 0,1 59 77 136 0 +0,1 +136 0 -0,2 -554
ITSP 0,0 0,0 0,0 41 47 88 0 0,0 +56 0 0,0 -100
STP 0,0 0,0 0,0 15 15 30 0 0,0 +4 0 0,0 -64
Muualla Yle.fi:ssä