Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 134 965
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 74 359
Äänestysprosentti 55,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 75 977
Äänestysprosentti 2008 57,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 87 185
Äänestysprosentti 2011 65,7% Hylätyt äänet 415
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,5 21 963 -2,8 -2 586 +3,4 -850
SDP 26,1 19 432 -3,6 -3 141 -0,3 -3 589
PS 16,2 12 040 +10,2 +7 485 -6,9 -8 123
KOK 13,2 9 808 -1,3 -1 202 +2,7 +658
VIHR 5,2 3 902 -0,6 -557 -0,2 -819
VAS 4,6 3 419 -0,5 -441 +0,4 -237
KD 3,8 2 792 -1,1 -928 +0,9 +311
Muut 1,0 761 -0,1 -128 +0,9 +651
SKP 0,2 124 -0,2 -128 -0,2 -159
PIR 0,2 118 +0,2 +118 -0,2 -188

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 411
    Valtuustopaikkojen muutos -21
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 134 965
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 74 359
Äänestysprosentti 55,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 75 977
Äänestysprosentti 2008 57,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 87 185
Äänestysprosentti 2011 65,7% Hylätyt äänet 415
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,6 28,5 29,5 10 861 11 102 21 963 151 -2,8 -2 586 -28 +3,4 -850
SDP 27,1 25,3 26,1 9 597 9 835 19 432 107 -3,6 -3 141 -20 -0,3 -3 589
PS 16,2 16,2 16,2 5 745 6 295 12 040 71 +10,2 +7 485 +47 -6,9 -8 123
KOK 12,4 13,9 13,2 4 385 5 423 9 808 41 -1,3 -1 202 -6 +2,7 +658
VIHR 3,6 6,7 5,2 1 293 2 609 3 902 9 -0,6 -557 -4 -0,2 -819
VAS 4,7 4,5 4,6 1 682 1 737 3 419 13 -0,5 -441 -7 +0,4 -237
KD 4,0 3,5 3,8 1 426 1 366 2 792 14 -1,1 -928 -3 +0,9 +311
Muut 1,0 1,0 1,0 369 392 761 5 -0,1 -128 0 +0,9 +651
SKP 0,2 0,2 0,2 60 64 124 0 -0,2 -128 0 -0,2 -159
PIR 0,1 0,2 0,2 39 79 118 0 +0,2 +118 0 -0,2 -188
Muualla Yle.fi:ssä