Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 200 898
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 111 042
Äänestysprosentti 55,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 118 768
Äänestysprosentti 2008 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 131 369
Äänestysprosentti 2011 66,3% Hylätyt äänet 616
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,8 34 239 -1,3 -3 982 +5,4 +877
SDP 18,0 19 934 -0,2 -1 679 -0,4 -4 146
KOK 17,0 18 886 -0,8 -2 323 +0,6 -2 675
PS 13,8 15 370 +8,2 +8 620 -7,0 -11 957
VAS 9,3 10 359 -1,5 -2 534 +0,9 -733
KD 5,0 5 542 -1,9 -2 693 +1,1 +402
VIHR 4,9 5 456 -1,6 -2 333 -0,6 -1 750
Muut 0,8 876 -0,7 -847 +0,7 +772
SKP 0,2 266 0,0 -50 -0,1 -145
ITSP 0,0 48 0,0 +48 -0,1 -124
KTP 0,0 42 0,0 +42 0,0 -6
STP 0,0 24 0,0 +5 0,0 -29

Pohjois-Savon vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 582
    Valtuustopaikkojen muutos -67
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 200 898
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 111 042
Äänestysprosentti 55,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 118 768
Äänestysprosentti 2008 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 131 369
Äänestysprosentti 2011 66,3% Hylätyt äänet 616
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,5 29,5 30,8 16 355 17 884 34 239 242 -1,3 -3 982 -38 +5,4 +877
SDP 17,7 18,2 18,0 8 903 11 031 19 934 91 -0,2 -1 679 -15 -0,4 -4 146
KOK 15,7 18,1 17,0 7 902 10 984 18 886 69 -0,8 -2 323 -19 +0,6 -2 675
PS 14,2 13,5 13,8 7 165 8 205 15 370 85 +8,2 +8 620 +46 -7,0 -11 957
VAS 10,0 8,8 9,3 5 012 5 347 10 359 52 -1,5 -2 534 -17 +0,9 -733
KD 5,1 4,9 5,0 2 586 2 956 5 542 23 -1,9 -2 693 -11 +1,1 +402
VIHR 3,5 6,1 4,9 1 759 3 697 5 456 11 -1,6 -2 333 -6 -0,6 -1 750
Muut 1,0 0,6 0,8 501 375 876 9 -0,7 -847 -7 +0,7 +772
SKP 0,2 0,3 0,2 104 162 266 0 0,0 -50 0 -0,1 -145
ITSP 0,0 0,0 0,0 20 28 48 0 0,0 +48 0 -0,1 -124
KTP 0,0 0,0 0,0 16 26 42 0 0,0 +42 0 0,0 -6
STP 0,0 0,0 0,0 5 19 24 0 0,0 +5 0 0,0 -29
Muualla Yle.fi:ssä