Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 182 879
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 111 188
Äänestysprosentti 61,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 118 476
Äänestysprosentti 2008 64,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 126 108
Äänestysprosentti 2011 69,5% Hylätyt äänet 641
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 26,3 29 230 -1,8 -4 058 +2,3 -1 082
KOK 21,9 24 331 -1,5 -3 366 +4,3 +2 176
KESK 19,0 21 165 -1,7 -3 369 +2,9 +855
PS 13,7 15 181 +7,7 +8 085 -10,0 -14 635
VAS 11,0 12 243 -1,8 -2 910 +0,1 -1 535
VIHR 3,6 4 055 -0,7 -1 100 -0,2 -780
KD 3,5 3 934 +0,6 +441 +0,1 -372
Muut 0,8 912 -0,8 -959 +0,8 +912
SKP 0,1 103 0,0 -57 0,0 -26
KTP 0,0 28 0,0 -1 0,0 -35
ITSP 0,0 6 0,0 +6 -0,1 -162

Satakunnan vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 562
    Valtuustopaikkojen muutos -64
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 182 879
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 111 188
Äänestysprosentti 61,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 118 476
Äänestysprosentti 2008 64,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 126 108
Äänestysprosentti 2011 69,5% Hylätyt äänet 641
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 27,1 25,5 26,3 14 896 14 334 29 230 136 -1,8 -4 058 -24 +2,3 -1 082
KOK 22,1 21,7 21,9 12 137 12 194 24 331 109 -1,5 -3 366 -28 +4,3 +2 176
KESK 18,8 19,2 19,0 10 362 10 803 21 165 171 -1,7 -3 369 -34 +2,9 +855
PS 13,5 13,9 13,7 7 403 7 778 15 181 71 +7,7 +8 085 +43 -10,0 -14 635
VAS 11,0 11,1 11,0 6 032 6 211 12 243 50 -1,8 -2 910 -17 +0,1 -1 535
VIHR 3,1 4,2 3,6 1 687 2 368 4 055 8 -0,7 -1 100 -3 -0,2 -780
KD 3,7 3,4 3,5 2 016 1 918 3 934 12 +0,6 +441 -3 +0,1 -372
Muut 0,8 0,9 0,8 422 490 912 5 -0,8 -959 +2 +0,8 +912
SKP 0,1 0,1 0,1 53 50 103 0 0,0 -57 0 0,0 -26
KTP 0,0 0,0 0,0 17 11 28 0 0,0 -1 0 0,0 -35
ITSP 0,0 0,0 0,0 6 0 6 0 0,0 +6 0 -0,1 -162
Muualla Yle.fi:ssä