Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 738 671
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 419 187
Äänestysprosentti 57,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 419 180
Äänestysprosentti 2008 60,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 507 189
Äänestysprosentti 2011 72,9% Hylätyt äänet 2 244
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,8 112 172 -1,5 -6 305 -1,7 -31 994
SDP 19,7 82 771 -1,2 -5 123 +0,4 -15 177
PS 12,3 51 704 +4,8 +20 063 -6,5 -43 725
VIHR 11,9 49 774 +0,4 +1 737 +2,8 +3 783
RKP 10,8 45 179 +0,3 +1 136 +2,4 +2 927
KESK 7,2 30 373 -1,4 -5 811 +0,8 -2 192
VAS 5,2 21 679 -0,5 -2 050 0,0 -4 415
KD 3,1 12 789 -0,1 -424 +0,2 -1 499
Muut 2,2 9 030 -1,1 -4 436 +2,1 +8 657
SKP 0,3 1 438 0,0 -134 +0,1 +130
PIR 0,3 1 100 +0,3 +1 100 -0,4 -2 207
M11 0,1 316 +0,1 +316 -0,2 -1 050
KTP 0,1 304 0,0 -38 0,0 -80
KÖY 0,1 265 0,0 -95 -0,1 -341
ITSP 0,0 159 0,0 +87 -0,1 -450
STP 0,0 134 0,0 -16 0,0 -271

Uudenmaan vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 1 057
    Valtuustopaikkojen muutos -79
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 738 671
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 419 187
Äänestysprosentti 57,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 419 180
Äänestysprosentti 2008 60,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 507 189
Äänestysprosentti 2011 72,9% Hylätyt äänet 2 244
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,9 27,8 26,8 37 157 75 015 112 172 250 -1,5 -6 305 -28 -1,7 -31 994
SDP 22,4 18,3 19,7 33 509 49 262 82 771 216 -1,2 -5 123 -39 +0,4 -15 177
PS 13,3 11,8 12,3 19 881 31 823 51 704 116 +4,8 +20 063 +67 -6,5 -43 725
VIHR 8,7 13,6 11,9 12 977 36 797 49 774 89 +0,4 +1 737 -1 +2,8 +3 783
RKP 11,4 10,4 10,8 17 112 28 067 45 179 167 +0,3 +1 136 -15 +2,4 +2 927
KESK 7,5 7,1 7,2 11 173 19 200 30 373 115 -1,4 -5 811 -33 +0,8 -2 192
VAS 5,8 4,8 5,2 8 638 13 041 21 679 53 -0,5 -2 050 -3 0,0 -4 415
KD 3,3 2,9 3,1 4 939 7 850 12 789 21 -0,1 -424 -4 +0,2 -1 499
Muut 1,9 2,3 2,2 2 773 6 257 9 030 29 -1,1 -4 436 -22 +2,1 +8 657
SKP 0,4 0,3 0,3 592 846 1 438 1 0,0 -134 0 +0,1 +130
PIR 0,2 0,3 0,3 277 823 1 100 0 +0,3 +1 100 0 -0,4 -2 207
M11 0,1 0,1 0,1 117 199 316 0 +0,1 +316 0 -0,2 -1 050
KTP 0,1 0,1 0,1 121 183 304 0 0,0 -38 0 0,0 -80
KÖY 0,1 0,1 0,1 105 160 265 0 0,0 -95 -1 -0,1 -341
ITSP 0,0 0,0 0,0 51 108 159 0 0,0 +87 0 -0,1 -450
STP 0,0 0,0 0,0 57 77 134 0 0,0 -16 0 0,0 -271
Muualla Yle.fi:ssä