Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 347 141
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 218 872
Äänestysprosentti 63,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 231 206
Äänestysprosentti 2008 67,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 248 881
Äänestysprosentti 2011 73,2% Hylätyt äänet 1 028
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,0 56 919 -2,1 -7 987 +3,4 +551
RKP 20,0 43 783 +0,4 -1 640 +0,6 -4 538
KOK 16,5 36 167 -0,7 -3 664 +2,4 +1 060
SDP 13,6 29 677 -0,8 -3 523 -0,4 -5 080
PS 11,2 24 406 +5,6 +11 504 -6,0 -18 347
KD 6,3 13 886 +0,2 -409 -0,2 -2 459
VAS 3,2 7 068 -1,0 -2 691 -0,5 -2 252
VIHR 1,8 3 954 +0,1 +86 +0,4 +408
Muut 1,2 2 637 -1,5 -3 621 +1,1 +2 447
ITSP 0,1 194 -0,1 -127 -0,1 -373
SKP 0,0 86 0,0 -36 -0,1 -149
PIR 0,0 63 0,0 +63 -0,2 -555
STP 0,0 22 0,0 +16 0,0 -14
KTP 0,0 10 0,0 -9 0,0 -34

Vaasan vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 1 223
    Valtuustopaikkojen muutos -86
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 347 141
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 218 872
Äänestysprosentti 63,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 231 206
Äänestysprosentti 2008 67,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 248 881
Äänestysprosentti 2011 73,2% Hylätyt äänet 1 028
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,7 22,7 26,0 27 593 29 326 56 919 395 -2,1 -7 987 -64 +3,4 +551
RKP 12,1 25,5 20,0 10 862 32 921 43 783 263 +0,4 -1 640 -10 +0,6 -4 538
KOK 19,4 14,5 16,5 17 450 18 717 36 167 165 -0,7 -3 664 -25 +2,4 +1 060
SDP 14,3 13,1 13,6 12 810 16 867 29 677 134 -0,8 -3 523 -25 -0,4 -5 080
PS 11,9 10,6 11,2 10 696 13 710 24 406 141 +5,6 +11 504 +57 -6,0 -18 347
KD 5,3 7,1 6,3 4 770 9 116 13 886 73 +0,2 -409 +5 -0,2 -2 459
VAS 3,6 3,0 3,2 3 249 3 819 7 068 27 -1,0 -2 691 -13 -0,5 -2 252
VIHR 1,5 2,0 1,8 1 361 2 593 3 954 8 +0,1 +86 +2 +0,4 +408
Muut 1,0 1,4 1,2 864 1 773 2 637 17 -1,5 -3 621 -12 +1,1 +2 447
ITSP 0,1 0,1 0,1 76 118 194 0 -0,1 -127 -1 -0,1 -373
SKP 0,0 0,0 0,0 39 47 86 0 0,0 -36 0 -0,1 -149
PIR 0,0 0,0 0,0 18 45 63 0 0,0 +63 0 -0,2 -555
STP 0,0 0,0 0,0 11 11 22 0 0,0 +16 0 0,0 -14
KTP 0,0 0,0 0,0 7 3 10 0 0,0 -9 0 0,0 -34
Muualla Yle.fi:ssä