Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 378 509
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 222 522
Äänestysprosentti 59,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 229 794
Äänestysprosentti 2008 62,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 259 856
Äänestysprosentti 2011 71,2% Hylätyt äänet 1 207
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,0 57 935 -1,6 -5 495 +3,1 -1 710
SDP 20,5 45 675 -2,5 -7 249 +0,9 -5 247
KESK 15,7 34 908 -0,8 -2 966 +4,1 +4 795
PS 10,4 23 077 +6,7 +14 676 -7,7 -23 879
VAS 9,4 20 980 -0,9 -2 644 -0,2 -4 045
VIHR 8,6 19 103 -0,3 -1 337 +1,3 +77
RKP 4,6 10 303 -0,7 -1 995 -0,9 -4 032
KD 2,3 5 193 -0,5 -1 301 -0,6 -2 347
Muut 1,5 3 394 +0,1 +158 +1,5 +3 232
SKP 0,3 775 0,0 -116 0,0 -97
PIR 0,2 529 +0,2 +529 -0,4 -1 135
M11 0,2 455 +0,2 +455 -0,3 -884
ITSP 0,0 96 0,0 +38 -0,1 -176
STP 0,0 51 0,0 +2 0,0 -106
KTP 0,0 33 0,0 +12 0,0 -46
VP 0,0 15 0,0 +15 -0,6 -1 584

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 916
    Valtuustopaikkojen muutos -32
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 378 509
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 222 522
Äänestysprosentti 59,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 229 794
Äänestysprosentti 2008 62,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 259 856
Äänestysprosentti 2011 71,2% Hylätyt äänet 1 207
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,7 26,3 26,0 24 188 33 747 57 935 245 -1,6 -5 495 -24 +3,1 -1 710
SDP 21,9 19,5 20,5 20 620 25 055 45 675 175 -2,5 -7 249 -30 +0,9 -5 247
KESK 15,7 15,7 15,7 14 762 20 146 34 908 232 -0,8 -2 966 -22 +4,1 +4 795
PS 10,5 10,3 10,4 9 915 13 162 23 077 92 +6,7 +14 676 +58 -7,7 -23 879
VAS 9,9 9,1 9,4 9 340 11 640 20 980 61 -0,9 -2 644 -13 -0,2 -4 045
VIHR 7,0 9,8 8,6 6 585 12 518 19 103 38 -0,3 -1 337 +1 +1,3 +77
RKP 4,8 4,5 4,6 4 521 5 782 10 303 38 -0,7 -1 995 -8 -0,9 -4 032
KD 2,3 2,4 2,3 2 133 3 060 5 193 16 -0,5 -1 301 -4 -0,6 -2 347
Muut 1,5 1,6 1,5 1 380 2 014 3 394 17 +0,1 +158 +9 +1,5 +3 232
SKP 0,4 0,3 0,3 360 415 775 1 0,0 -116 0 0,0 -97
PIR 0,2 0,3 0,2 183 346 529 0 +0,2 +529 0 -0,4 -1 135
M11 0,2 0,2 0,2 156 299 455 1 +0,2 +455 +1 -0,3 -884
ITSP 0,0 0,0 0,0 34 62 96 0 0,0 +38 0 -0,1 -176
STP 0,0 0,0 0,0 26 25 51 0 0,0 +2 0 0,0 -106
KTP 0,0 0,0 0,0 13 20 33 0 0,0 +12 0 0,0 -46
VP 0,0 0,0 0,0 5 10 15 0 0,0 +15 0 -0,6 -1 584
Muualla Yle.fi:ssä