yle.fi

Koko maa - ehdokkaiden kannatus

Taulukossa on ehdokkaiden kannatus laskennan tässä vaiheessa.

Taulukon luvut ovat:

  • ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
  • äänimääräero toisena olevaan ehdokkaaseen
  • kannatus ennakkoäänestyksessä
  • kannatus vaalipäivänä

Jos eniten ääniä saaneen ehdokkaan äänimäärä on lopputuloksessa yli puolet hyväksyistä äänistä, tulee tämä valituksi jo ensimmäisessä vaalissa. Muuten toimitetaan toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 24.1.2012, 11.28 Äänestysprosentti (kotimaan) 72,8 Hyväksyttyjä ääniä 2012 3 060 771
Äänistä laskettu 100,0 Äänestysprosentti 2006 73,9 Hyväksyttyjä ääniä 2006 3 016 801
Laskenta on valmis Äänestysprosentti 2011 70,5 Hyväksyttyjä ääniä 2011 2 939 571
Ääniä laskematta 0     Hylättyjä ääniä 2012 9 658
  Yhteensä Ennakkoäänestyksessä Vaalipäivänä
Ehdokas Prosenttia Ääniä Äänimääräero Prosenttia Ääniä Prosenttia Ääniä
Sauli Niinistö 37,0 1 131 254 +556 979 39,6 559 099 34,7 572 155
Pekka Haavisto 18,8 574 275 0 14,6 205 411 22,4 368 864
Paavo Väyrynen 17,5 536 555 -37 720 18,3 257 533 16,9 279 022
Timo Soini 9,4 287 571 -286 704 9,5 133 829 9,3 153 742
Paavo Lipponen 6,7 205 111 -369 164 7,2 101 800 6,3 103 311
Paavo Arhinmäki 5,5 167 663 -406 612 5,7 81 090 5,2 86 573
Eva Biaudet 2,7 82 598 -491 677 2,5 34 894 2,9 47 704
Sari Essayah 2,5 75 744 -498 531 2,6 36 726 2,4 39 018

50% lasketuista äänistä on 1 530 386