Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Äänekoski - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 395
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 304
Äänestysprosentti 34,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 193
Äänestysprosentti 2009 32,9% Hylätyt äänet 36
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 25,0 1 328 -3,3 -145 -0,2 -1 350
PS 20,9 1 110 +8,8 +481 +1,0 -1 002
KESK 20,1 1 066 -3,1 -137 +3,6 -689
KOK 11,3 598 +0,5 +41 +2,3 -355
VAS 10,9 579 +1,9 +111 -6,3 -1 254
KD 6,9 364 -0,8 -32 -1,4 -523
VIHR 3,3 176 -3,3 -167 +0,4 -136
RKP 0,4 20 0,0 0 +0,4 +20
SKP 0,3 17 -0,1 -7 +0,1 -9
PIR 0,3 15 +0,3 +15 -0,1 -29
ITSP 0,2 11 -0,1 -5 +0,1 +2
KÖY 0,2 9 -0,2 -10 +0,2 +9
M11 0,2 9 +0,2 +9 +0,2 +5
SVR 0,0 2 0,0 +2 0,0 +1
E252 0,0 0 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Äänekoski - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 395
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 304
Äänestysprosentti 34,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 193
Äänestysprosentti 2009 32,9% Hylätyt äänet 36
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 24,5 25,4 25,0 569 759 1 328 -3,3 -145 -0,2 -1 350
PS 20,1 21,6 20,9 465 645 1 110 +8,8 +481 +1,0 -1 002
KESK 20,4 19,9 20,1 472 594 1 066 -3,1 -137 +3,6 -689
KOK 11,3 11,3 11,3 261 337 598 +0,5 +41 +2,3 -355
VAS 11,6 10,4 10,9 269 310 579 +1,9 +111 -6,3 -1 254
KD 7,6 6,3 6,9 176 188 364 -0,8 -32 -1,4 -523
VIHR 2,9 3,6 3,3 68 108 176 -3,3 -167 +0,4 -136
RKP 0,5 0,3 0,4 11 9 20 0,0 0 +0,4 +20
SKP 0,3 0,3 0,3 8 9 17 -0,1 -7 +0,1 -9
PIR 0,3 0,3 0,3 6 9 15 +0,3 +15 -0,1 -29
ITSP 0,3 0,1 0,2 7 4 11 -0,1 -5 +0,1 +2
KÖY 0,1 0,2 0,2 3 6 9 -0,2 -10 +0,2 +9
M11 0,1 0,2 0,2 3 6 9 +0,2 +9 +0,2 +5
SVR 0,0 0,1 0,0 0 2 2 0,0 +2 0,0 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä