Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Ähtäri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 315
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 622
Äänestysprosentti 32,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 997
Äänestysprosentti 2009 37,8% Hylätyt äänet 9
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,3 686 -9,6 -351 -11,9 -1 278
KOK 15,4 249 +2,0 -17 +8,6 +4
SDP 12,8 207 0,0 -47 -0,4 -270
PS 10,2 165 +1,2 -15 -9,0 -529
KD 9,1 147 +4,0 +45 +5,5 +15
VAS 4,4 71 +2,0 +23 +3,0 +21
VIHR 3,8 61 -0,3 -21 +2,8 +23
ITSP 0,6 10 +0,3 +3 +0,6 +9
PIR 0,5 8 +0,5 +8 +0,4 +6
SKP 0,5 8 +0,3 +4 +0,4 +6
RKP 0,2 4 0,0 -1 0,0 -5
KÖY 0,2 3 0,0 -1 +0,2 +3
M11 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 0
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Ähtäri - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 315
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 622
Äänestysprosentti 32,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 997
Äänestysprosentti 2009 37,8% Hylätyt äänet 9
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,2 42,4 42,3 358 328 686 -9,6 -351 -11,9 -1 278
KOK 14,3 16,5 15,4 121 128 249 +2,0 -17 +8,6 +4
SDP 12,7 12,8 12,8 108 99 207 0,0 -47 -0,4 -270
PS 10,1 10,2 10,2 86 79 165 +1,2 -15 -9,0 -529
KD 10,1 7,9 9,1 86 61 147 +4,0 +45 +5,5 +15
VAS 4,4 4,4 4,4 37 34 71 +2,0 +23 +3,0 +21
VIHR 3,8 3,7 3,8 32 29 61 -0,3 -21 +2,8 +23
ITSP 0,6 0,6 0,6 5 5 10 +0,3 +3 +0,6 +9
PIR 0,4 0,6 0,5 3 5 8 +0,5 +8 +0,4 +6
SKP 0,6 0,4 0,5 5 3 8 +0,3 +4 +0,4 +6
RKP 0,5 0,0 0,2 4 0 4 0,0 -1 0,0 -5
KÖY 0,2 0,1 0,2 2 1 3 0,0 -1 +0,2 +3
M11 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 +0,1 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä