Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Akaa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 555
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 455
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 447
Äänestysprosentti 2009 34,6% Hylätyt äänet 33
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,4 1 043 -1,5 -66 +2,3 -831
SDP 17,4 774 -10,4 -460 -9,4 -1 598
PS 16,0 712 +5,2 +234 -7,6 -1 377
KESK 15,2 676 +3,3 +148 +6,4 -102
VAS 11,4 508 +3,6 +160 +2,4 -286
VIHR 7,6 338 -1,8 -80 +3,0 -68
KD 6,3 282 +1,5 +66 +2,1 -88
M11 0,7 32 +0,7 +32 +0,3 -2
RKP 0,6 26 +0,2 +10 +0,6 +26
PIR 0,4 20 +0,4 +20 -0,1 -23
SKP 0,4 16 -0,2 -9 0,0 -19
KÖY 0,2 11 -0,2 -8 +0,2 +11
ITSP 0,2 10 -0,1 -5 +0,1 +5
SVR 0,1 4 +0,1 +4 -0,4 -40
E252 0,1 3 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Akaa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 555
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 455
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 447
Äänestysprosentti 2009 34,6% Hylätyt äänet 33
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,4 22,6 23,4 465 578 1 043 -1,5 -66 +2,3 -831
SDP 19,5 15,8 17,4 371 403 774 -10,4 -460 -9,4 -1 598
PS 15,0 16,7 16,0 285 427 712 +5,2 +234 -7,6 -1 377
KESK 14,5 15,7 15,2 275 401 676 +3,3 +148 +6,4 -102
VAS 11,6 11,2 11,4 221 287 508 +3,6 +160 +2,4 -286
VIHR 5,7 9,0 7,6 109 229 338 -1,8 -80 +3,0 -68
KD 6,6 6,1 6,3 126 156 282 +1,5 +66 +2,1 -88
M11 0,7 0,7 0,7 14 18 32 +0,7 +32 +0,3 -2
RKP 0,7 0,5 0,6 14 12 26 +0,2 +10 +0,6 +26
PIR 0,3 0,5 0,4 6 14 20 +0,4 +20 -0,1 -23
SKP 0,3 0,4 0,4 5 11 16 -0,2 -9 0,0 -19
KÖY 0,2 0,3 0,2 4 7 11 -0,2 -8 +0,2 +11
ITSP 0,2 0,2 0,2 4 6 10 -0,1 -5 +0,1 +5
SVR 0,1 0,1 0,1 2 2 4 +0,1 +4 -0,4 -40
E252 0,1 0,0 0,1 2 1 3 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä