Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Alajärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 185
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 766
Äänestysprosentti 35,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 075
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 16
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 57,1 1 580 -5,1 -333 +18,1 -763
PS 13,9 384 +4,0 +81 -19,2 -1 606
KOK 9,5 262 +0,8 -4 +1,0 -248
KD 8,8 243 +3,0 +64 -0,4 -309
SDP 4,2 116 -0,8 -37 -0,7 -179
ITSP 2,7 76 -1,4 -53 +1,1 -18
VAS 1,7 48 +0,2 +1 -0,7 -96
VIHR 1,1 30 -0,5 -18 +0,4 -14
PIR 0,3 8 +0,3 +8 +0,2 -1
M11 0,2 6 +0,2 +6 +0,2 +6
RKP 0,2 5 -0,2 -8 +0,1 -4
SVR 0,1 4 +0,1 +4 0,0 -1
KÖY 0,1 3 0,0 0 +0,1 +3
SKP 0,0 1 0,0 -1 0,0 -2
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Alajärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 185
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 766
Äänestysprosentti 35,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 075
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 16
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 58,6 56,1 57,1 648 932 1 580 -5,1 -333 +18,1 -763
PS 11,0 15,8 13,9 121 263 384 +4,0 +81 -19,2 -1 606
KOK 11,3 8,2 9,5 125 137 262 +0,8 -4 +1,0 -248
KD 7,9 9,4 8,8 87 156 243 +3,0 +64 -0,4 -309
SDP 5,0 3,7 4,2 55 61 116 -0,8 -37 -0,7 -179
ITSP 2,8 2,7 2,7 31 45 76 -1,4 -53 +1,1 -18
VAS 1,9 1,6 1,7 21 27 48 +0,2 +1 -0,7 -96
VIHR 0,8 1,3 1,1 9 21 30 -0,5 -18 +0,4 -14
PIR 0,2 0,4 0,3 2 6 8 +0,3 +8 +0,2 -1
M11 0,0 0,4 0,2 0 6 6 +0,2 +6 +0,2 +6
RKP 0,4 0,1 0,2 4 1 5 -0,2 -8 +0,1 -4
SVR 0,0 0,2 0,1 0 4 4 +0,1 +4 0,0 -1
KÖY 0,2 0,1 0,1 2 1 3 0,0 0 +0,1 +3
SKP 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 -1 0,0 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä