Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Alavieska - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 153
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 790
Äänestysprosentti 38,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 687
Äänestysprosentti 2009 33,5% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 65,6 518 -2,6 +50 +6,3 -326
PS 13,5 107 +4,4 +44 -2,7 -124
VAS 7,2 57 +2,0 +21 +3,4 +3
KOK 4,3 34 -1,2 -4 +1,6 -5
KD 3,9 31 +0,7 +9 -4,2 -84
SDP 2,0 16 -2,9 -18 -4,3 -73
VIHR 1,6 13 -0,2 0 -1,6 -32
ITSP 0,4 3 -0,1 0 +0,4 +3
KÖY 0,4 3 -0,1 0 +0,4 +3
RKP 0,3 2 +0,1 +1 +0,2 0
PIR 0,3 2 +0,3 +2 +0,2 +1
M11 0,3 2 +0,3 +2 +0,3 +2
SVR 0,3 2 +0,3 +2 +0,3 +2
SKP 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Alavieska - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 153
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 790
Äänestysprosentti 38,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 687
Äänestysprosentti 2009 33,5% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 66,6 64,9 65,6 209 309 518 -2,6 +50 +6,3 -326
PS 13,7 13,4 13,5 43 64 107 +4,4 +44 -2,7 -124
VAS 6,7 7,6 7,2 21 36 57 +2,0 +21 +3,4 +3
KOK 3,8 4,6 4,3 12 22 34 -1,2 -4 +1,6 -5
KD 3,2 4,4 3,9 10 21 31 +0,7 +9 -4,2 -84
SDP 3,2 1,3 2,0 10 6 16 -2,9 -18 -4,3 -73
VIHR 1,6 1,7 1,6 5 8 13 -0,2 0 -1,6 -32
ITSP 0,3 0,4 0,4 1 2 3 -0,1 0 +0,4 +3
KÖY 0,0 0,6 0,4 0 3 3 -0,1 0 +0,4 +3
RKP 0,3 0,2 0,3 1 1 2 +0,1 +1 +0,2 0
PIR 0,3 0,2 0,3 1 1 2 +0,3 +2 +0,2 +1
M11 0,0 0,4 0,3 0 2 2 +0,3 +2 +0,3 +2
SVR 0,3 0,2 0,3 1 1 2 +0,3 +2 +0,3 +2
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä