Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Asikkala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 954
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 767
Äänestysprosentti 41,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 719
Äänestysprosentti 2009 39,6% Hylätyt äänet 20
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,7 739 +0,5 +27 +5,9 -287
KOK 24,2 669 -5,0 -123 +3,7 -342
PS 17,6 486 +6,3 +179 -9,2 -835
KD 10,2 283 +4,7 +133 +2,1 -115
SDP 9,7 269 -4,8 -127 -5,5 -482
VAS 5,0 138 +1,4 +40 +1,0 -59
VIHR 4,2 116 -3,2 -85 +0,5 -67
M11 0,7 18 +0,7 +18 +0,7 +16
ITSP 0,6 16 +0,4 +11 +0,6 +16
SKP 0,5 13 +0,1 +3 +0,3 +1
RKP 0,3 8 +0,1 +4 +0,3 +8
PIR 0,3 7 +0,3 +7 0,0 -9
KÖY 0,1 4 -0,1 -3 +0,1 +4
E252 0,0 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1

Hämeen vaalipiiri - Asikkala - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 954
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 767
Äänestysprosentti 41,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 719
Äänestysprosentti 2009 39,6% Hylätyt äänet 20
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,9 27,8 26,7 265 474 739 +0,5 +27 +5,9 -287
KOK 27,3 22,3 24,2 290 379 669 -5,0 -123 +3,7 -342
PS 15,0 19,1 17,6 160 326 486 +6,3 +179 -9,2 -835
KD 11,0 9,7 10,2 117 166 283 +4,7 +133 +2,1 -115
SDP 11,1 8,9 9,7 118 151 269 -4,8 -127 -5,5 -482
VAS 4,1 5,5 5,0 44 94 138 +1,4 +40 +1,0 -59
VIHR 4,0 4,3 4,2 43 73 116 -3,2 -85 +0,5 -67
M11 0,6 0,7 0,7 6 12 18 +0,7 +18 +0,7 +16
ITSP 0,6 0,6 0,6 6 10 16 +0,4 +11 +0,6 +16
SKP 0,5 0,5 0,5 5 8 13 +0,1 +3 +0,3 +1
RKP 0,5 0,2 0,3 5 3 8 +0,1 +4 +0,3 +8
PIR 0,3 0,2 0,3 3 4 7 +0,3 +7 0,0 -9
KÖY 0,1 0,2 0,1 1 3 4 -0,1 -3 +0,1 +4
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä