Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Askola - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 765
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 393
Äänestysprosentti 37,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 277
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,6 440 -0,7 +28 +9,7 -108
KOK 23,0 321 +2,9 +64 +6,9 -82
PS 17,1 238 +5,0 +84 -15,0 -567
SDP 9,7 135 -8,1 -92 -5,1 -236
VAS 6,0 83 +2,2 +35 +1,0 -43
VIHR 5,5 77 -2,5 -25 +0,1 -58
KD 3,6 50 +0,5 +11 +1,8 +6
RKP 1,5 21 -0,1 0 -0,1 -18
ITSP 0,6 9 +0,3 +5 +0,4 +5
PIR 0,4 6 +0,4 +6 0,0 -4
M11 0,4 6 +0,4 +6 +0,2 0
KÖY 0,2 3 -0,1 -1 +0,1 0
SKP 0,2 3 +0,1 +2 -0,1 -4
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Askola - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 765
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 393
Äänestysprosentti 37,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 277
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,1 31,3 31,6 167 273 440 -0,7 +28 +9,7 -108
KOK 24,8 22,0 23,0 129 192 321 +2,9 +64 +6,9 -82
PS 16,2 17,6 17,1 84 154 238 +5,0 +84 -15,0 -567
SDP 10,0 9,5 9,7 52 83 135 -8,1 -92 -5,1 -236
VAS 5,6 6,2 6,0 29 54 83 +2,2 +35 +1,0 -43
VIHR 5,6 5,5 5,5 29 48 77 -2,5 -25 +0,1 -58
KD 2,7 4,1 3,6 14 36 50 +0,5 +11 +1,8 +6
RKP 1,0 1,8 1,5 5 16 21 -0,1 0 -0,1 -18
ITSP 0,6 0,7 0,6 3 6 9 +0,3 +5 +0,4 +5
PIR 0,4 0,5 0,4 2 4 6 +0,4 +6 0,0 -4
M11 0,6 0,3 0,4 3 3 6 +0,4 +6 +0,2 0
KÖY 0,2 0,2 0,2 1 2 3 -0,1 -1 +0,1 0
SKP 0,2 0,2 0,2 1 2 3 +0,1 +2 -0,1 -4
SVR 0,2 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä