Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Aura - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 996
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 133
Äänestysprosentti 38,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 980
Äänestysprosentti 2009 34,4% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,7 280 -3,0 +8 +4,9 -126
KOK 21,0 238 -3,0 +3 +0,1 -190
PS 19,4 220 +9,1 +119 -7,4 -330
SDP 12,3 139 -4,1 -21 -3,0 -175
VAS 11,0 125 +1,2 +29 +1,9 -62
KD 4,6 52 +1,5 +22 +2,3 +5
VIHR 4,1 47 -1,5 -8 +0,5 -26
RKP 0,9 10 +0,2 +3 +0,3 -2
PIR 0,4 5 +0,4 +5 +0,1 -1
M11 0,4 5 +0,4 +5 +0,1 -1
ITSP 0,4 4 -0,1 0 +0,4 +4
SKP 0,3 3 -0,4 -4 +0,1 -2
E252 0,3 3 - - - -
KÖY 0,1 1 0,0 0 +0,1 +1
SVR 0,1 1 +0,1 +1 -0,7 -16

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Aura - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 996
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 133
Äänestysprosentti 38,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 980
Äänestysprosentti 2009 34,4% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,6 23,5 24,7 119 161 280 -3,0 +8 +4,9 -126
KOK 18,6 22,6 21,0 83 155 238 -3,0 +3 +0,1 -190
PS 19,0 19,7 19,4 85 135 220 +9,1 +119 -7,4 -330
SDP 14,1 11,1 12,3 63 76 139 -4,1 -21 -3,0 -175
VAS 9,8 11,8 11,0 44 81 125 +1,2 +29 +1,9 -62
KD 4,3 4,8 4,6 19 33 52 +1,5 +22 +2,3 +5
VIHR 4,9 3,6 4,1 22 25 47 -1,5 -8 +0,5 -26
RKP 1,1 0,7 0,9 5 5 10 +0,2 +3 +0,3 -2
PIR 0,2 0,6 0,4 1 4 5 +0,4 +5 +0,1 -1
M11 0,2 0,6 0,4 1 4 5 +0,4 +5 +0,1 -1
ITSP 0,4 0,3 0,4 2 2 4 -0,1 0 +0,4 +4
SKP 0,4 0,1 0,3 2 1 3 -0,4 -4 +0,1 -2
E252 0,0 0,4 0,3 0 3 3 - - - -
KÖY 0,0 0,1 0,1 0 1 1 0,0 0 +0,1 +1
SVR 0,2 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 -0,7 -16
Muualla Yle.fi:ssä