Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Espoo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 193 661
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 98 413
Äänestysprosentti 53,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 90 475
Äänestysprosentti 2009 51,6% Hylätyt äänet 340
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 39,5 38 839 +0,6 +3 693 -0,9 -17 469
VIHR 13,6 13 382 -5,1 -3 576 +2,0 -2 721
PS 9,9 9 702 +1,6 +2 233 -4,7 -10 577
SDP 9,4 9 286 -2,9 -1 878 -5,0 -10 735
RKP 8,6 8 505 +0,2 +842 +1,9 -825
KESK 8,1 7 985 +1,8 +2 263 +3,8 +1 960
VAS 5,0 4 880 +2,2 +2 380 +1,4 -70
KD 3,9 3 869 +1,1 +1 329 +1,2 +116
PIR 1,1 1 089 +1,1 +1 089 +0,2 -210
ITSP 0,2 240 +0,1 +132 +0,1 +121
M11 0,2 225 +0,2 +225 -0,1 -202
SKP 0,2 181 -0,1 -114 0,0 -78
KÖY 0,1 143 -0,1 -122 0,0 -27
SVR 0,1 57 +0,1 +57 +0,1 +40
E252 0,0 30 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Espoo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 193 661
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 98 413
Äänestysprosentti 53,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 90 475
Äänestysprosentti 2009 51,6% Hylätyt äänet 340
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 38,6 40,0 39,5 14 102 24 737 38 839 +0,6 +3 693 -0,9 -17 469
VIHR 11,1 15,1 13,6 4 060 9 322 13 382 -5,1 -3 576 +2,0 -2 721
PS 10,7 9,4 9,9 3 901 5 801 9 702 +1,6 +2 233 -4,7 -10 577
SDP 10,9 8,6 9,4 3 987 5 299 9 286 -2,9 -1 878 -5,0 -10 735
RKP 9,2 8,3 8,6 3 347 5 158 8 505 +0,2 +842 +1,9 -825
KESK 8,6 7,8 8,1 3 155 4 830 7 985 +1,8 +2 263 +3,8 +1 960
VAS 4,8 5,1 5,0 1 743 3 137 4 880 +2,2 +2 380 +1,4 -70
KD 4,5 3,6 3,9 1 649 2 220 3 869 +1,1 +1 329 +1,2 +116
PIR 0,7 1,3 1,1 266 823 1 089 +1,1 +1 089 +0,2 -210
ITSP 0,2 0,3 0,2 81 159 240 +0,1 +132 +0,1 +121
M11 0,2 0,3 0,2 64 161 225 +0,2 +225 -0,1 -202
SKP 0,2 0,2 0,2 84 97 181 -0,1 -114 0,0 -78
KÖY 0,2 0,1 0,1 65 78 143 -0,1 -122 0,0 -27
SVR 0,1 0,1 0,1 26 31 57 +0,1 +57 +0,1 +40
E252 0,0 0,0 0,0 10 20 30 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä