Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Eura - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 019
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 220
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 696
Äänestysprosentti 2009 37,6% Hylätyt äänet 23
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,6 922 +0,4 -122 +5,8 -655
SDP 20,6 664 -5,8 -313 -12,3 -1 616
KOK 17,1 552 -0,7 -109 +6,2 -205
PS 14,2 458 +4,2 +88 -1,9 -659
VAS 10,2 330 +2,1 +30 -2,0 -518
KD 4,3 138 +1,3 +26 +1,8 -38
VIHR 3,2 102 -0,8 -44 +1,2 -40
PIR 0,4 14 +0,4 +14 +0,4 +14
RKP 0,3 11 +0,1 +2 +0,3 +11
ITSP 0,3 10 0,0 -2 +0,2 +3
M11 0,3 10 +0,3 +10 +0,2 +6
E252 0,1 4 - - - -
KÖY 0,1 3 -0,2 -7 +0,1 +3
SKP 0,1 2 -0,3 -12 +0,1 -1
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1

Satakunnan vaalipiiri - Eura - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 019
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 220
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 696
Äänestysprosentti 2009 37,6% Hylätyt äänet 23
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 25,9 30,6 28,6 349 573 922 +0,4 -122 +5,8 -655
SDP 25,1 17,4 20,6 338 326 664 -5,8 -313 -12,3 -1 616
KOK 16,7 17,4 17,1 225 327 552 -0,7 -109 +6,2 -205
PS 11,9 15,9 14,2 160 298 458 +4,2 +88 -1,9 -659
VAS 10,3 10,2 10,2 139 191 330 +2,1 +30 -2,0 -518
KD 4,9 3,8 4,3 66 72 138 +1,3 +26 +1,8 -38
VIHR 3,0 3,3 3,2 41 61 102 -0,8 -44 +1,2 -40
PIR 0,6 0,3 0,4 8 6 14 +0,4 +14 +0,4 +14
RKP 0,6 0,2 0,3 8 3 11 +0,1 +2 +0,3 +11
ITSP 0,2 0,4 0,3 3 7 10 0,0 -2 +0,2 +3
M11 0,3 0,3 0,3 4 6 10 +0,3 +10 +0,2 +6
E252 0,2 0,1 0,1 3 1 4 - - - -
KÖY 0,1 0,1 0,1 1 2 3 -0,2 -7 +0,1 +3
SKP 0,1 0,1 0,1 1 1 2 -0,3 -12 +0,1 -1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä