Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Eurajoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 697
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 591
Äänestysprosentti 35,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 643
Äänestysprosentti 2009 36,3% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,5 581 -0,7 -31 +2,8 -519
SDP 17,2 273 -8,4 -147 -9,2 -590
KOK 15,6 248 -0,4 -15 +4,7 -109
PS 15,2 242 +5,9 +89 -4,0 -386
VAS 5,7 91 +0,7 +8 +0,5 -79
KD 5,7 90 +2,3 +35 +2,9 -1
VIHR 2,5 40 +0,1 +1 +1,2 -3
M11 0,4 7 +0,4 +7 +0,2 +2
RKP 0,3 5 +0,1 +1 +0,3 +5
SKP 0,3 5 +0,2 +3 +0,2 +3
ITSP 0,3 4 +0,1 +1 +0,2 0
KÖY 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
PIR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Eurajoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 697
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 591
Äänestysprosentti 35,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 643
Äänestysprosentti 2009 36,3% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,2 38,6 36,5 207 374 581 -0,7 -31 +2,8 -519
SDP 18,5 16,3 17,2 115 158 273 -8,4 -147 -9,2 -590
KOK 18,0 14,0 15,6 112 136 248 -0,4 -15 +4,7 -109
PS 14,9 15,4 15,2 93 149 242 +5,9 +89 -4,0 -386
VAS 5,5 5,9 5,7 34 57 91 +0,7 +8 +0,5 -79
KD 6,9 4,9 5,7 43 47 90 +2,3 +35 +2,9 -1
VIHR 1,9 2,9 2,5 12 28 40 +0,1 +1 +1,2 -3
M11 0,0 0,7 0,4 0 7 7 +0,4 +7 +0,2 +2
RKP 0,3 0,3 0,3 2 3 5 +0,1 +1 +0,3 +5
SKP 0,5 0,2 0,3 3 2 5 +0,2 +3 +0,2 +3
ITSP 0,2 0,3 0,3 1 3 4 +0,1 +1 +0,2 0
KÖY 0,2 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
PIR 0,0 0,2 0,1 0 2 2 +0,1 +2 +0,1 +2
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä