Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Evijärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 243
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 783
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 878
Äänestysprosentti 2009 40,6% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 59,5 466 -3,8 -90 +7,6 -365
PS 10,7 84 +3,6 +21 -11,0 -264
KD 8,7 68 +3,9 +26 +2,1 -38
KOK 7,5 59 -2,4 -28 -0,2 -64
SDP 5,5 43 -1,0 -14 -1,2 -65
VAS 4,1 32 +0,6 +1 +0,9 -19
VIHR 1,3 10 +0,1 0 +0,7 +1
RKP 1,0 8 +0,3 +2 +0,1 -6
ITSP 1,0 8 +0,1 0 +0,6 +2
PIR 0,3 2 +0,3 +2 +0,2 0
SVR 0,3 2 +0,3 +2 +0,3 +2
SKP 0,1 1 -0,3 -3 0,0 0
KÖY 0,0 0 -0,1 -1 0,0 0
M11 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Evijärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 243
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 783
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 878
Äänestysprosentti 2009 40,6% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 63,8 57,1 59,5 180 286 466 -3,8 -90 +7,6 -365
PS 11,7 10,2 10,7 33 51 84 +3,6 +21 -11,0 -264
KD 6,7 9,8 8,7 19 49 68 +3,9 +26 +2,1 -38
KOK 6,0 8,4 7,5 17 42 59 -2,4 -28 -0,2 -64
SDP 6,0 5,2 5,5 17 26 43 -1,0 -14 -1,2 -65
VAS 2,5 5,0 4,1 7 25 32 +0,6 +1 +0,9 -19
VIHR 0,7 1,6 1,3 2 8 10 +0,1 0 +0,7 +1
RKP 0,7 1,2 1,0 2 6 8 +0,3 +2 +0,1 -6
ITSP 1,1 1,0 1,0 3 5 8 +0,1 0 +0,6 +2
PIR 0,4 0,2 0,3 1 1 2 +0,3 +2 +0,2 0
SVR 0,4 0,2 0,3 1 1 2 +0,3 +2 +0,3 +2
SKP 0,0 0,2 0,1 0 1 1 -0,3 -3 0,0 0
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -1 0,0 0
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä