Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Forssa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 14 686
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 425
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 667
Äänestysprosentti 2009 39,5% Hylätyt äänet 73
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,0 1 192 -0,4 -77 +6,3 -387
KESK 19,8 1 075 +2,5 +93 -5,9 -1 504
VAS 16,7 907 +7,8 +400 +6,0 -172
SDP 16,6 900 -12,0 -718 -5,6 -1 325
PS 12,7 691 +2,4 +108 -5,0 -1 082
KD 5,2 282 +1,4 +64 +1,4 -99
VIHR 4,4 241 -1,9 -116 +1,3 -71
RKP 0,6 33 +0,3 +16 +0,6 +33
SKP 0,5 26 -0,1 -8 +0,3 +3
M11 0,4 23 +0,4 +23 +0,3 +13
PIR 0,4 21 +0,4 +21 -0,1 -27
KÖY 0,3 17 0,0 0 +0,3 +17
ITSP 0,2 12 0,0 +1 +0,2 +9
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +1
E252 0,0 2 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Forssa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 14 686
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 425
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 667
Äänestysprosentti 2009 39,5% Hylätyt äänet 73
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,1 21,8 22,0 654 538 1 192 -0,4 -77 +6,3 -387
KESK 20,4 19,1 19,8 605 470 1 075 +2,5 +93 -5,9 -1 504
VAS 16,3 17,2 16,7 482 425 907 +7,8 +400 +6,0 -172
SDP 17,0 16,1 16,6 503 397 900 -12,0 -718 -5,6 -1 325
PS 11,1 14,7 12,7 328 363 691 +2,4 +108 -5,0 -1 082
KD 6,1 4,1 5,2 180 102 282 +1,4 +64 +1,4 -99
VIHR 4,2 4,8 4,4 123 118 241 -1,9 -116 +1,3 -71
RKP 0,4 0,8 0,6 13 20 33 +0,3 +16 +0,6 +33
SKP 0,6 0,3 0,5 19 7 26 -0,1 -8 +0,3 +3
M11 0,6 0,2 0,4 18 5 23 +0,4 +23 +0,3 +13
PIR 0,3 0,4 0,4 10 11 21 +0,4 +21 -0,1 -27
KÖY 0,4 0,2 0,3 13 4 17 0,0 0 +0,3 +17
ITSP 0,3 0,1 0,2 10 2 12 0,0 +1 +0,2 +9
SVR 0,1 0,0 0,1 2 1 3 +0,1 +3 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 1 1 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä