Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Haapajärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 255
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 828
Äänestysprosentti 32,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 776
Äänestysprosentti 2009 30,8% Hylätyt äänet 14
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 55,0 1 005 +1,4 +54 -0,7 -1 041
PS 15,5 283 +5,2 +101 -3,9 -429
SDP 8,5 155 -5,4 -92 -1,2 -200
KOK 8,2 149 -2,3 -36 +3,7 -16
VAS 5,4 98 +2,1 +40 +0,6 -78
KD 3,4 62 +0,8 +16 +0,6 -40
VIHR 2,5 46 -1,3 -22 +0,6 -22
ITSP 0,6 11 +0,4 +7 +0,3 -1
PIR 0,4 7 +0,4 +7 +0,2 -1
KÖY 0,3 5 -0,7 -13 +0,3 +4
RKP 0,1 2 +0,1 +1 0,0 -2
M11 0,1 2 +0,1 +2 -0,1 -5
SKP 0,1 2 -0,2 -3 0,0 -2
SVR 0,1 1 +0,1 +1 -0,1 -5
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Haapajärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 255
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 828
Äänestysprosentti 32,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 776
Äänestysprosentti 2009 30,8% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 52,4 57,2 55,0 448 557 1 005 +1,4 +54 -0,7 -1 041
PS 17,1 14,1 15,5 146 137 283 +5,2 +101 -3,9 -429
SDP 9,1 7,9 8,5 78 77 155 -5,4 -92 -1,2 -200
KOK 9,6 6,9 8,2 82 67 149 -2,3 -36 +3,7 -16
VAS 5,1 5,5 5,4 44 54 98 +2,1 +40 +0,6 -78
KD 2,9 3,8 3,4 25 37 62 +0,8 +16 +0,6 -40
VIHR 2,2 2,8 2,5 19 27 46 -1,3 -22 +0,6 -22
ITSP 0,6 0,6 0,6 5 6 11 +0,4 +7 +0,3 -1
PIR 0,4 0,4 0,4 3 4 7 +0,4 +7 +0,2 -1
KÖY 0,2 0,3 0,3 2 3 5 -0,7 -13 +0,3 +4
RKP 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +1 0,0 -2
M11 0,0 0,2 0,1 0 2 2 +0,1 +2 -0,1 -5
SKP 0,2 0,0 0,1 2 0 2 -0,2 -3 0,0 -2
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,1 -5
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä