Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Haapavesi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 696
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 868
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 892
Äänestysprosentti 2009 34,2% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 60,0 1 120 +0,9 +3 +4,8 -879
PS 11,3 212 +1,5 +25 -5,6 -400
VAS 8,6 161 +1,8 +32 -0,8 -181
KOK 6,7 126 -1,4 -28 +2,1 -39
SDP 5,8 108 -3,3 -63 -0,7 -127
KD 3,5 65 +1,3 +24 -0,6 -84
VIHR 2,6 49 -0,2 -5 +0,4 -31
ITSP 0,3 6 0,0 0 +0,2 +3
RKP 0,3 5 -0,2 -4 +0,1 -2
PIR 0,3 5 +0,3 +5 +0,2 0
SKP 0,3 5 -0,2 -4 0,0 -5
KÖY 0,1 2 -0,2 -3 +0,1 +2
M11 0,1 2 +0,1 +2 -0,2 -9
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Haapavesi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 696
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 868
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 892
Äänestysprosentti 2009 34,2% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 55,3 61,7 60,0 285 835 1 120 +0,9 +3 +4,8 -879
PS 12,8 10,8 11,3 66 146 212 +1,5 +25 -5,6 -400
VAS 9,5 8,3 8,6 49 112 161 +1,8 +32 -0,8 -181
KOK 6,0 7,0 6,7 31 95 126 -1,4 -28 +2,1 -39
SDP 8,2 4,9 5,8 42 66 108 -3,3 -63 -0,7 -127
KD 4,3 3,2 3,5 22 43 65 +1,3 +24 -0,6 -84
VIHR 2,9 2,5 2,6 15 34 49 -0,2 -5 +0,4 -31
ITSP 0,0 0,4 0,3 0 6 6 0,0 0 +0,2 +3
RKP 0,2 0,3 0,3 1 4 5 -0,2 -4 +0,1 -2
PIR 0,0 0,4 0,3 0 5 5 +0,3 +5 +0,2 0
SKP 0,4 0,2 0,3 2 3 5 -0,2 -4 0,0 -5
KÖY 0,2 0,1 0,1 1 1 2 -0,2 -3 +0,1 +2
M11 0,2 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 -0,2 -9
SVR 0,0 0,1 0,1 0 2 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä