Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Hailuoto - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 878
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 385
Äänestysprosentti 45,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 366
Äänestysprosentti 2009 43,1% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,0 177 +4,4 +25 +10,2 -41
KOK 13,2 51 -1,2 -2 +0,9 -24
PS 13,0 50 +5,9 +24 -3,6 -51
VAS 10,1 39 +3,3 +14 -6,8 -64
SDP 9,9 38 -9,5 -33 -0,8 -27
VIHR 3,6 14 -2,6 -9 -0,2 -9
RKP 1,3 5 +1,0 +4 +1,1 +4
KD 1,3 5 -0,6 -2 -1,2 -10
SKP 0,8 3 +0,5 +2 +0,3 0
PIR 0,5 2 +0,5 +2 +0,5 +2
KÖY 0,3 1 -1,1 -4 +0,3 +1
ITSP 0,0 0 -0,5 -2 -0,7 -4
M11 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,2 -1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Hailuoto - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 878
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 385
Äänestysprosentti 45,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 366
Äänestysprosentti 2009 43,1% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 50,7 40,6 46,0 104 73 177 +4,4 +25 +10,2 -41
KOK 11,2 15,6 13,2 23 28 51 -1,2 -2 +0,9 -24
PS 11,7 14,4 13,0 24 26 50 +5,9 +24 -3,6 -51
VAS 6,8 13,9 10,1 14 25 39 +3,3 +14 -6,8 -64
SDP 12,7 6,7 9,9 26 12 38 -9,5 -33 -0,8 -27
VIHR 2,4 5,0 3,6 5 9 14 -2,6 -9 -0,2 -9
RKP 0,5 2,2 1,3 1 4 5 +1,0 +4 +1,1 +4
KD 1,5 1,1 1,3 3 2 5 -0,6 -2 -1,2 -10
SKP 1,5 0,0 0,8 3 0 3 +0,5 +2 +0,3 0
PIR 0,5 0,6 0,5 1 1 2 +0,5 +2 +0,5 +2
KÖY 0,5 0,0 0,3 1 0 1 -1,1 -4 +0,3 +1
ITSP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,5 -2 -0,7 -4
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,2 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä