Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Halsua - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 110
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 406
Äänestysprosentti 40,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 444
Äänestysprosentti 2009 41,7% Hylätyt äänet 1
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 63,3 257 -1,3 -30 +9,6 -158
PS 17,0 69 +3,0 +7 -11,6 -152
KD 10,6 43 +2,0 +5 +2,1 -23
SDP 2,5 10 -2,3 -11 -2,0 -25
KOK 2,2 9 -1,2 -6 0,0 -8
VIHR 1,5 6 -0,1 -1 +1,0 +2
ITSP 1,2 5 +0,6 +2 +0,8 +2
VAS 0,7 3 +0,1 0 -0,1 -3
PIR 0,5 2 +0,5 +2 +0,2 0
KÖY 0,2 1 -0,7 -3 +0,2 +1
M11 0,2 1 +0,2 +1 +0,2 +1
RKP 0,0 0 -0,2 -1 -0,4 -3
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0 -0,2 -1 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Halsua - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 110
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 406
Äänestysprosentti 40,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 444
Äänestysprosentti 2009 41,7% Hylätyt äänet 1
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 61,3 64,9 63,3 111 146 257 -1,3 -30 +9,6 -158
PS 18,2 16,0 17,0 33 36 69 +3,0 +7 -11,6 -152
KD 11,6 9,8 10,6 21 22 43 +2,0 +5 +2,1 -23
SDP 3,9 1,3 2,5 7 3 10 -2,3 -11 -2,0 -25
KOK 1,1 3,1 2,2 2 7 9 -1,2 -6 0,0 -8
VIHR 1,1 1,8 1,5 2 4 6 -0,1 -1 +1,0 +2
ITSP 2,2 0,4 1,2 4 1 5 +0,6 +2 +0,8 +2
VAS 0,6 0,9 0,7 1 2 3 +0,1 0 -0,1 -3
PIR 0,0 0,9 0,5 0 2 2 +0,5 +2 +0,2 0
KÖY 0,0 0,4 0,2 0 1 1 -0,7 -3 +0,2 +1
M11 0,0 0,4 0,2 0 1 1 +0,2 +1 +0,2 +1
RKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -1 -0,4 -3
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -1 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä