Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Hämeenkyrö - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 423
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 907
Äänestysprosentti 35,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 835
Äänestysprosentti 2009 35,5% Hylätyt äänet 8
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,6 1 063 +13,8 +418 +13,3 -234
KOK 18,7 544 -6,0 -157 +1,8 -395
PS 14,7 426 +0,8 +34 -9,2 -903
SDP 8,7 253 -6,9 -190 -10,5 -814
VAS 8,3 241 -0,6 -11 +0,2 -211
KD 6,2 180 +1,6 +51 +2,2 -45
VIHR 4,9 142 -2,3 -61 +2,0 -17
RKP 0,4 13 +0,1 +2 +0,4 +13
SKP 0,4 11 -0,2 -4 -0,1 -17
M11 0,3 9 +0,3 +9 +0,1 -3
PIR 0,2 7 +0,2 +7 -0,2 -13
ITSP 0,2 6 0,0 -1 +0,1 -2
SVR 0,2 6 +0,2 +6 -0,1 -13
KÖY 0,1 4 -0,2 -6 +0,1 +4
E252 0,1 2 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Hämeenkyrö - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 423
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 907
Äänestysprosentti 35,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 835
Äänestysprosentti 2009 35,5% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,2 36,1 36,6 471 592 1 063 +13,8 +418 +13,3 -234
KOK 18,2 19,1 18,7 230 314 544 -6,0 -157 +1,8 -395
PS 15,5 14,0 14,7 196 230 426 +0,8 +34 -9,2 -903
SDP 8,8 8,7 8,7 111 142 253 -6,9 -190 -10,5 -814
VAS 7,2 9,1 8,3 91 150 241 -0,6 -11 +0,2 -211
KD 6,2 6,2 6,2 78 102 180 +1,6 +51 +2,2 -45
VIHR 4,9 4,9 4,9 62 80 142 -2,3 -61 +2,0 -17
RKP 0,6 0,4 0,4 7 6 13 +0,1 +2 +0,4 +13
SKP 0,6 0,2 0,4 7 4 11 -0,2 -4 -0,1 -17
M11 0,2 0,4 0,3 2 7 9 +0,3 +9 +0,1 -3
PIR 0,2 0,2 0,2 3 4 7 +0,2 +7 -0,2 -13
ITSP 0,2 0,2 0,2 2 4 6 0,0 -1 +0,1 -2
SVR 0,2 0,2 0,2 2 4 6 +0,2 +6 -0,1 -13
KÖY 0,2 0,1 0,1 3 1 4 -0,2 -6 +0,1 +4
E252 0,1 0,1 0,1 1 1 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä