Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Hämeenlinna - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 55 154
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 21 095
Äänestysprosentti 39,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 21 750
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 118
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 34,6 7 298 -1,9 -641 +9,1 -2 179
SDP 18,4 3 879 -7,0 -1 638 -11,6 -7 254
KESK 14,2 2 986 +2,4 +419 +4,2 -731
PS 12,4 2 606 +4,1 +821 -4,8 -3 788
KD 6,2 1 313 +1,7 +326 +0,4 -859
VAS 6,1 1 283 +2,6 +529 +1,1 -583
VIHR 6,1 1 278 -2,2 -520 +0,8 -682
RKP 0,7 140 +0,3 +54 +0,7 +140
PIR 0,5 109 +0,5 +109 -0,1 -102
SKP 0,3 56 -0,1 -34 +0,1 -1
ITSP 0,3 55 +0,2 +37 +0,3 +45
M11 0,2 41 +0,2 +41 0,0 -26
KÖY 0,2 32 0,0 +4 +0,2 +32
SVR 0,1 12 +0,1 +12 +0,1 -4
E252 0,0 7 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Hämeenlinna - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 55 154
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 21 095
Äänestysprosentti 39,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 21 750
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 118
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 36,6 33,1 34,6 3 358 3 940 7 298 -1,9 -641 +9,1 -2 179
SDP 20,3 17,0 18,4 1 858 2 021 3 879 -7,0 -1 638 -11,6 -7 254
KESK 14,1 14,2 14,2 1 298 1 688 2 986 +2,4 +419 +4,2 -731
PS 11,0 13,4 12,4 1 005 1 601 2 606 +4,1 +821 -4,8 -3 788
KD 6,2 6,2 6,2 570 743 1 313 +1,7 +326 +0,4 -859
VAS 4,9 7,0 6,1 454 829 1 283 +2,6 +529 +1,1 -583
VIHR 4,8 7,0 6,1 440 838 1 278 -2,2 -520 +0,8 -682
RKP 0,8 0,6 0,7 70 70 140 +0,3 +54 +0,7 +140
PIR 0,4 0,6 0,5 37 72 109 +0,5 +109 -0,1 -102
SKP 0,3 0,3 0,3 26 30 56 -0,1 -34 +0,1 -1
ITSP 0,2 0,3 0,3 19 36 55 +0,2 +37 +0,3 +45
M11 0,2 0,2 0,2 14 27 41 +0,2 +41 0,0 -26
KÖY 0,2 0,1 0,2 16 16 32 0,0 +4 +0,2 +32
SVR 0,1 0,1 0,1 6 6 12 +0,1 +12 +0,1 -4
E252 0,0 0,0 0,0 3 4 7 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä