Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Hamina - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 17 363
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 489
Äänestysprosentti 32,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 407
Äänestysprosentti 2009 31,8% Hylätyt äänet 41
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,2 1 328 -1,5 -59 +4,2 -888
KESK 22,1 1 211 +0,6 +51 +5,9 -582
PS 19,6 1 076 +6,2 +351 -4,8 -1 626
SDP 14,8 815 -6,5 -340 -8,2 -1 728
VIHR 5,6 306 -1,4 -70 +1,6 -140
KD 5,6 305 +1,0 +56 +0,2 -288
VAS 5,4 299 +1,0 +61 -0,8 -385
RKP 1,2 65 +0,9 +51 +1,2 +65
ITSP 0,4 23 -0,2 -9 +0,2 +2
PIR 0,4 23 +0,4 +23 +0,2 +4
KÖY 0,2 12 0,0 -1 +0,2 +12
SKP 0,2 11 -0,2 -11 +0,2 +11
M11 0,2 10 +0,2 +10 +0,1 -5
SVR 0,1 5 +0,1 +5 0,0 -2
E252 0,0 0 - - - -

Kymen vaalipiiri - Hamina - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 17 363
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 489
Äänestysprosentti 32,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 407
Äänestysprosentti 2009 31,8% Hylätyt äänet 41
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,8 21,7 24,2 618 710 1 328 -1,5 -59 +4,2 -888
KESK 18,6 24,4 22,1 414 797 1 211 +0,6 +51 +5,9 -582
PS 17,9 20,7 19,6 399 677 1 076 +6,2 +351 -4,8 -1 626
SDP 17,0 13,4 14,8 378 437 815 -6,5 -340 -8,2 -1 728
VIHR 5,3 5,8 5,6 118 188 306 -1,4 -70 +1,6 -140
KD 6,2 5,1 5,6 137 168 305 +1,0 +56 +0,2 -288
VAS 5,3 5,5 5,4 118 181 299 +1,0 +61 -0,8 -385
RKP 0,6 1,6 1,2 13 52 65 +0,9 +51 +1,2 +65
ITSP 0,4 0,4 0,4 9 14 23 -0,2 -9 +0,2 +2
PIR 0,3 0,5 0,4 6 17 23 +0,4 +23 +0,2 +4
KÖY 0,2 0,2 0,2 4 8 12 0,0 -1 +0,2 +12
SKP 0,2 0,2 0,2 4 7 11 -0,2 -11 +0,2 +11
M11 0,2 0,2 0,2 4 6 10 +0,2 +10 +0,1 -5
SVR 0,1 0,1 0,1 2 3 5 +0,1 +5 0,0 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä