Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Hankasalmi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 476
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 535
Äänestysprosentti 35,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 449
Äänestysprosentti 2009 32,8% Hylätyt äänet 14
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,8 565 -3,6 -21 +1,9 -483
PS 21,5 330 +9,4 +154 -5,0 -467
KOK 13,4 206 +2,7 +50 +4,3 -67
SDP 9,2 141 -8,3 -112 -4,7 -277
VAS 9,2 141 +1,9 +35 +1,4 -94
KD 5,0 76 0,0 +4 +0,9 -47
VIHR 3,5 54 -1,7 -21 +1,2 -16
RKP 0,5 8 +0,4 +6 +0,5 +8
M11 0,3 4 +0,3 +4 +0,3 +3
ITSP 0,2 3 0,0 0 0,0 -2
PIR 0,2 3 +0,2 +3 -0,1 -7
SVR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 0
SKP 0,1 2 -0,2 -3 -0,3 -10
KÖY 0,0 0 -0,2 -3 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Hankasalmi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 476
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 535
Äänestysprosentti 35,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 449
Äänestysprosentti 2009 32,8% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,8 36,8 36,8 273 292 565 -3,6 -21 +1,9 -483
PS 21,3 21,7 21,5 158 172 330 +9,4 +154 -5,0 -467
KOK 13,1 13,7 13,4 97 109 206 +2,7 +50 +4,3 -67
SDP 9,7 8,7 9,2 72 69 141 -8,3 -112 -4,7 -277
VAS 10,3 8,2 9,2 76 65 141 +1,9 +35 +1,4 -94
KD 4,3 5,5 5,0 32 44 76 0,0 +4 +0,9 -47
VIHR 3,2 3,8 3,5 24 30 54 -1,7 -21 +1,2 -16
RKP 0,4 0,6 0,5 3 5 8 +0,4 +6 +0,5 +8
M11 0,3 0,3 0,3 2 2 4 +0,3 +4 +0,3 +3
ITSP 0,1 0,3 0,2 1 2 3 0,0 0 0,0 -2
PIR 0,1 0,3 0,2 1 2 3 +0,2 +3 -0,1 -7
SVR 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 0,0 0
SKP 0,1 0,1 0,1 1 1 2 -0,2 -3 -0,3 -10
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -3 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä