Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Hanko - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 026
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 984
Äänestysprosentti 40,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 769
Äänestysprosentti 2009 36,0% Hylätyt äänet 20
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 35,4 1 057 -0,7 +58 +9,5 -230
KOK 15,8 472 +3,1 +119 +2,4 -193
SDP 14,6 435 -7,3 -172 -15,2 -1 047
PS 10,6 317 +3,1 +110 -2,2 -319
VAS 7,9 235 +3,0 +99 +1,6 -79
KESK 5,6 168 +0,8 +35 +2,6 +19
VIHR 4,6 136 -3,7 -93 +0,8 -55
KD 3,7 110 +0,9 +34 +0,1 -69
PIR 0,5 16 +0,5 +16 0,0 -10
SKP 0,5 15 +0,2 +7 +0,3 +5
M11 0,4 12 +0,4 +12 +0,3 +5
ITSP 0,2 6 +0,1 +4 +0,1 -1
KÖY 0,1 3 -0,1 -3 0,0 -2
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 0
E252 0,0 1 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Hanko - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 026
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 984
Äänestysprosentti 40,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 769
Äänestysprosentti 2009 36,0% Hylätyt äänet 20
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 34,1 36,1 35,4 361 696 1 057 -0,7 +58 +9,5 -230
KOK 17,4 15,0 15,8 184 288 472 +3,1 +119 +2,4 -193
SDP 16,6 13,4 14,6 176 259 435 -7,3 -172 -15,2 -1 047
PS 9,2 11,4 10,6 97 220 317 +3,1 +110 -2,2 -319
VAS 7,4 8,2 7,9 78 157 235 +3,0 +99 +1,6 -79
KESK 5,7 5,6 5,6 60 108 168 +0,8 +35 +2,6 +19
VIHR 3,8 5,0 4,6 40 96 136 -3,7 -93 +0,8 -55
KD 4,5 3,2 3,7 48 62 110 +0,9 +34 +0,1 -69
PIR 0,2 0,7 0,5 2 14 16 +0,5 +16 0,0 -10
SKP 0,9 0,3 0,5 9 6 15 +0,2 +7 +0,3 +5
M11 0,2 0,5 0,4 2 10 12 +0,4 +12 +0,3 +5
ITSP 0,1 0,3 0,2 1 5 6 +0,1 +4 +0,1 -1
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 3 3 -0,1 -3 0,0 -2
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 0,0 0
E252 0,0 0,1 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä