Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Harjavalta - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 136
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 057
Äänestysprosentti 34,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 199
Äänestysprosentti 2009 35,9% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 23,1 476 -7,9 -207 -4,0 -596
KOK 20,1 414 0,0 -29 +4,4 -208
VAS 16,3 335 +3,6 +56 -3,6 -452
PS 14,8 305 +5,5 +100 -6,4 -533
KESK 13,4 276 -1,0 -40 +3,5 -115
KD 7,0 144 +1,7 +28 +3,5 +6
VIHR 3,4 70 -1,5 -38 +1,1 -20
ITSP 0,4 9 +0,2 +4 +0,2 +2
PIR 0,3 7 +0,3 +7 +0,3 +7
RKP 0,2 5 -0,5 -11 +0,2 +5
M11 0,2 5 +0,2 +5 0,0 -1
SKP 0,2 5 -0,3 -7 +0,2 +4
SVR 0,2 4 +0,2 +4 +0,1 +2
KÖY 0,1 2 -0,1 -3 +0,1 +2
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Harjavalta - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 136
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 057
Äänestysprosentti 34,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 199
Äänestysprosentti 2009 35,9% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 24,2 22,2 23,1 238 238 476 -7,9 -207 -4,0 -596
KOK 20,9 19,5 20,1 205 209 414 0,0 -29 +4,4 -208
VAS 15,7 16,9 16,3 154 181 335 +3,6 +56 -3,6 -452
PS 13,5 16,0 14,8 133 172 305 +5,5 +100 -6,4 -533
KESK 12,1 14,6 13,4 119 157 276 -1,0 -40 +3,5 -115
KD 8,4 5,7 7,0 83 61 144 +1,7 +28 +3,5 +6
VIHR 2,8 3,9 3,4 28 42 70 -1,5 -38 +1,1 -20
ITSP 0,5 0,4 0,4 5 4 9 +0,2 +4 +0,2 +2
PIR 0,3 0,4 0,3 3 4 7 +0,3 +7 +0,3 +7
RKP 0,4 0,1 0,2 4 1 5 -0,5 -11 +0,2 +5
M11 0,2 0,3 0,2 2 3 5 +0,2 +5 0,0 -1
SKP 0,5 0,0 0,2 5 0 5 -0,3 -7 +0,2 +4
SVR 0,2 0,2 0,2 2 2 4 +0,2 +4 +0,1 +2
KÖY 0,2 0,0 0,1 2 0 2 -0,1 -3 +0,1 +2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä