Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Hattula - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 658
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 825
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 921
Äänestysprosentti 2009 40,0% Hylätyt äänet 23
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 33,4 943 -1,9 -88 +7,0 -433
KESK 18,3 517 +3,4 +83 +6,4 -101
SDP 16,9 477 -8,5 -264 -10,4 -947
PS 15,5 439 +5,4 +142 -4,7 -614
KD 5,2 146 +1,8 +48 +0,5 -98
VIHR 4,6 130 -0,8 -29 +0,6 -77
VAS 4,5 128 +1,1 +29 +0,3 -90
RKP 0,6 18 +0,3 +8 +0,6 +18
SKP 0,3 8 -0,1 -3 +0,2 +3
PIR 0,2 7 +0,2 +7 -0,6 -34
M11 0,2 6 +0,2 +6 0,0 -2
ITSP 0,1 3 0,0 -1 +0,1 +1
E252 0,1 2 - - - -
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 0
KÖY 0,0 0 -0,2 -7 0,0 0

Hämeen vaalipiiri - Hattula - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 658
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 825
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 921
Äänestysprosentti 2009 40,0% Hylätyt äänet 23
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 34,9 32,2 33,4 441 502 943 -1,9 -88 +7,0 -433
KESK 16,7 19,6 18,3 211 306 517 +3,4 +83 +6,4 -101
SDP 21,3 13,3 16,9 269 208 477 -8,5 -264 -10,4 -947
PS 13,1 17,5 15,5 166 273 439 +5,4 +142 -4,7 -614
KD 5,6 4,8 5,2 71 75 146 +1,8 +48 +0,5 -98
VIHR 3,6 5,4 4,6 46 84 130 -0,8 -29 +0,6 -77
VAS 3,3 5,5 4,5 42 86 128 +1,1 +29 +0,3 -90
RKP 0,6 0,6 0,6 8 10 18 +0,3 +8 +0,6 +18
SKP 0,5 0,1 0,3 6 2 8 -0,1 -3 +0,2 +3
PIR 0,0 0,4 0,2 0 7 7 +0,2 +7 -0,6 -34
M11 0,2 0,3 0,2 2 4 6 +0,2 +6 0,0 -2
ITSP 0,1 0,1 0,1 1 2 3 0,0 -1 +0,1 +1
E252 0,0 0,1 0,1 0 2 2 - - - -
SVR 0,1 0,0 0,0 1 0 1 0,0 +1 0,0 0
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -7 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä