Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Hausjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 822
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 393
Äänestysprosentti 36,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 437
Äänestysprosentti 2009 37,5% Hylätyt äänet 20
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,9 548 +0,8 +10 +5,2 -251
KESK 22,0 526 -0,8 -30 +2,8 -340
PS 17,2 412 +5,1 +117 -3,8 -536
SDP 14,5 347 -8,2 -205 -7,1 -632
KD 8,7 207 +2,3 +52 +1,3 -127
VIHR 6,0 144 -0,8 -22 +1,8 -47
VAS 5,7 137 +0,4 +8 -1,7 -198
RKP 0,9 21 +0,5 +13 +0,9 +21
SKP 0,6 15 -0,1 -2 +0,4 +6
PIR 0,6 14 +0,6 +14 0,0 -12
M11 0,4 9 +0,4 +9 +0,2 -2
SVR 0,2 5 +0,2 +5 +0,1 +1
ITSP 0,1 3 0,0 +1 0,0 -2
KÖY 0,1 3 0,0 +1 +0,1 +3
E252 0,1 2 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Hausjärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 822
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 393
Äänestysprosentti 36,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 437
Äänestysprosentti 2009 37,5% Hylätyt äänet 20
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,1 22,8 22,9 191 357 548 +0,8 +10 +5,2 -251
KESK 20,8 22,6 22,0 172 354 526 -0,8 -30 +2,8 -340
PS 17,9 16,8 17,2 148 264 412 +5,1 +117 -3,8 -536
SDP 14,0 14,7 14,5 116 231 347 -8,2 -205 -7,1 -632
KD 10,8 7,5 8,7 89 118 207 +2,3 +52 +1,3 -127
VIHR 4,8 6,6 6,0 40 104 144 -0,8 -22 +1,8 -47
VAS 5,4 5,9 5,7 45 92 137 +0,4 +8 -1,7 -198
RKP 0,8 0,9 0,9 7 14 21 +0,5 +13 +0,9 +21
SKP 0,5 0,7 0,6 4 11 15 -0,1 -2 +0,4 +6
PIR 0,5 0,6 0,6 4 10 14 +0,6 +14 0,0 -12
M11 0,7 0,2 0,4 6 3 9 +0,4 +9 +0,2 -2
SVR 0,1 0,3 0,2 1 4 5 +0,2 +5 +0,1 +1
ITSP 0,0 0,2 0,1 0 3 3 0,0 +1 0,0 -2
KÖY 0,1 0,1 0,1 1 2 3 0,0 +1 +0,1 +3
E252 0,2 0,0 0,1 2 0 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä