Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Heinävesi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 186
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 130
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 273
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 6
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,7 437 -5,8 -129 +10,2 -188
SDP 16,8 190 -0,9 -35 -8,8 -371
KOK 13,7 155 +2,6 +14 +3,8 -62
PS 11,6 131 +3,3 +26 -6,7 -270
KD 7,2 81 -0,2 -13 -1,6 -111
VAS 5,1 58 +1,0 +5 +1,2 -27
VIHR 4,7 53 -1,2 -22 +0,8 -32
PIR 0,5 6 +0,5 +6 +0,2 0
RKP 0,4 5 +0,4 +4 +0,4 +5
ITSP 0,4 4 +0,2 +2 -0,3 -11
M11 0,4 4 +0,4 +4 +0,4 +3
SKP 0,3 3 +0,3 +3 +0,3 +3
SVR 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +1
E252 0,1 1 - - - -
KÖY 0,0 0 -0,2 -3 0,0 0

Etelä-Savon vaalipiiri - Heinävesi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 186
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 130
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 273
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 6
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,4 40,2 38,7 231 206 437 -5,8 -129 +10,2 -188
SDP 17,6 15,8 16,8 109 81 190 -0,9 -35 -8,8 -371
KOK 14,6 12,7 13,7 90 65 155 +2,6 +14 +3,8 -62
PS 10,2 13,3 11,6 63 68 131 +3,3 +26 -6,7 -270
KD 7,9 6,3 7,2 49 32 81 -0,2 -13 -1,6 -111
VAS 6,1 3,9 5,1 38 20 58 +1,0 +5 +1,2 -27
VIHR 3,6 6,1 4,7 22 31 53 -1,2 -22 +0,8 -32
PIR 0,5 0,6 0,5 3 3 6 +0,5 +6 +0,2 0
RKP 0,5 0,4 0,4 3 2 5 +0,4 +4 +0,4 +5
ITSP 0,3 0,4 0,4 2 2 4 +0,2 +2 -0,3 -11
M11 0,6 0,0 0,4 4 0 4 +0,4 +4 +0,4 +3
SKP 0,3 0,2 0,3 2 1 3 +0,3 +3 +0,3 +3
SVR 0,3 0,0 0,2 2 0 2 +0,2 +2 +0,2 +1
E252 0,0 0,2 0,1 0 1 1 - - - -
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -3 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä