Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Heinola - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 976
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 824
Äänestysprosentti 35,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 076
Äänestysprosentti 2009 36,7% Hylätyt äänet 44
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,2 1 526 -4,2 -320 +8,5 -401
KESK 17,5 1 020 +5,0 +260 +3,7 -484
PS 16,1 937 +4,8 +253 -1,7 -997
SDP 15,5 903 -7,6 -501 -16,0 -2 524
KD 8,9 519 +2,7 +139 +1,6 -273
VAS 6,5 381 +2,4 +127 +0,6 -257
VIHR 5,1 295 -2,3 -151 +1,7 -75
SKP 1,9 110 -0,6 -43 +0,2 -70
RKP 0,7 43 +0,3 +18 +0,7 +43
ITSP 0,6 34 +0,4 +22 +0,6 +30
PIR 0,3 20 +0,3 +20 0,0 -10
M11 0,3 17 +0,3 +17 +0,2 +5
KÖY 0,2 14 0,0 -2 +0,2 +14
SVR 0,1 4 +0,1 +4 +0,1 +3
E252 0,0 1 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Heinola - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 976
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 824
Äänestysprosentti 35,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 076
Äänestysprosentti 2009 36,7% Hylätyt äänet 44
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,9 24,6 26,2 784 742 1 526 -4,2 -320 +8,5 -401
KESK 17,7 17,4 17,5 496 524 1 020 +5,0 +260 +3,7 -484
PS 15,8 16,4 16,1 443 494 937 +4,8 +253 -1,7 -997
SDP 16,1 14,9 15,5 453 450 903 -7,6 -501 -16,0 -2 524
KD 8,6 9,2 8,9 241 278 519 +2,7 +139 +1,6 -273
VAS 5,4 7,6 6,5 151 230 381 +2,4 +127 +0,6 -257
VIHR 4,2 5,8 5,1 119 176 295 -2,3 -151 +1,7 -75
SKP 2,0 1,8 1,9 57 53 110 -0,6 -43 +0,2 -70
RKP 0,8 0,7 0,7 22 21 43 +0,3 +18 +0,7 +43
ITSP 0,6 0,6 0,6 16 18 34 +0,4 +22 +0,6 +30
PIR 0,3 0,4 0,3 9 11 20 +0,3 +20 0,0 -10
M11 0,2 0,4 0,3 6 11 17 +0,3 +17 +0,2 +5
KÖY 0,3 0,2 0,2 8 6 14 0,0 -2 +0,2 +14
SVR 0,0 0,1 0,1 1 3 4 +0,1 +4 +0,1 +3
E252 0,0 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä