Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Helsingin vaalipiiri - Helsinki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 516 194
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 249 657
Äänestysprosentti 52,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 229 803
Äänestysprosentti 2009 50,7% Hylätyt äänet 1 164
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,0 69 893 -1,8 +1 523 +0,7 -25 064
VIHR 19,8 49 325 -5,2 -7 955 +3,1 -8 707
VAS 12,0 29 908 +6,1 +16 292 +1,6 -6 424
SDP 11,7 29 310 -4,1 -7 141 -5,8 -31 611
PS 9,5 23 692 +2,3 +7 235 -3,5 -21 574
RKP 6,9 17 186 +0,5 +2 434 +1,1 -2 821
KESK 6,7 16 784 +1,1 +3 791 +2,2 +1 112
KD 3,3 8 215 +0,8 +2 577 +0,9 -47
PIR 1,1 2 674 +1,1 +2 674 +0,2 -300
SKP 0,3 834 -0,3 -666 -0,2 -963
ITSP 0,3 701 +0,1 +356 +0,2 +295
M11 0,2 605 +0,2 +605 -0,1 -307
KÖY 0,1 298 -0,1 -269 0,0 -98
E252 0,1 138 - - - -
SVR 0,0 94 0,0 +94 0,0 +59

Helsingin vaalipiiri - Helsinki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 516 194
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 249 657
Äänestysprosentti 52,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 229 803
Äänestysprosentti 2009 50,7% Hylätyt äänet 1 164
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,4 27,1 28,0 28 612 41 281 69 893 -1,8 +1 523 +0,7 -25 064
VIHR 16,2 22,0 19,8 15 754 33 571 49 325 -5,2 -7 955 +3,1 -8 707
VAS 10,7 12,8 12,0 10 367 19 541 29 908 +6,1 +16 292 +1,6 -6 424
SDP 12,8 11,1 11,7 12 442 16 868 29 310 -4,1 -7 141 -5,8 -31 611
PS 10,1 9,1 9,5 9 794 13 898 23 692 +2,3 +7 235 -3,5 -21 574
RKP 7,7 6,4 6,9 7 448 9 738 17 186 +0,5 +2 434 +1,1 -2 821
KESK 7,6 6,2 6,7 7 343 9 441 16 784 +1,1 +3 791 +2,2 +1 112
KD 3,8 2,9 3,3 3 719 4 496 8 215 +0,8 +2 577 +0,9 -47
PIR 0,7 1,3 1,1 653 2 021 2 674 +1,1 +2 674 +0,2 -300
SKP 0,4 0,3 0,3 374 460 834 -0,3 -666 -0,2 -963
ITSP 0,2 0,3 0,3 227 474 701 +0,1 +356 +0,2 +295
M11 0,2 0,2 0,2 228 377 605 +0,2 +605 -0,1 -307
KÖY 0,1 0,1 0,1 132 166 298 -0,1 -269 0,0 -98
E252 0,1 0,1 0,1 57 81 138 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 35 59 94 0,0 +94 0,0 +59
Muualla Yle.fi:ssä