Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Hirvensalmi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 000
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 733
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 837
Äänestysprosentti 2009 41,4% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,5 304 +2,5 -22 +3,4 -191
KOK 19,2 141 -1,6 -33 +5,9 -32
SDP 12,6 92 -5,8 -62 -8,0 -175
PS 12,3 90 +2,2 +6 -7,3 -164
KD 6,0 44 +1,8 +9 +2,0 -8
VIHR 3,3 24 -1,7 -18 +0,1 -18
VAS 2,3 17 +1,4 +9 +1,8 +11
RKP 0,7 5 +0,3 +2 +0,7 +5
M11 0,7 5 +0,7 +5 +0,5 +3
KÖY 0,5 4 +0,4 +3 +0,5 +4
PIR 0,5 4 +0,5 +4 +0,4 +3
SKP 0,4 3 +0,2 +1 +0,2 +1
ITSP 0,0 0 -0,2 -2 -0,3 -4
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Etelä-Savon vaalipiiri - Hirvensalmi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 000
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 733
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 837
Äänestysprosentti 2009 41,4% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,3 40,5 41,5 166 138 304 +2,5 -22 +3,4 -191
KOK 19,9 18,5 19,2 78 63 141 -1,6 -33 +5,9 -32
SDP 15,6 9,1 12,6 61 31 92 -5,8 -62 -8,0 -175
PS 9,9 15,0 12,3 39 51 90 +2,2 +6 -7,3 -164
KD 5,6 6,5 6,0 22 22 44 +1,8 +9 +2,0 -8
VIHR 2,0 4,7 3,3 8 16 24 -1,7 -18 +0,1 -18
VAS 1,5 3,2 2,3 6 11 17 +1,4 +9 +1,8 +11
RKP 0,8 0,6 0,7 3 2 5 +0,3 +2 +0,7 +5
M11 1,0 0,3 0,7 4 1 5 +0,7 +5 +0,5 +3
KÖY 0,8 0,3 0,5 3 1 4 +0,4 +3 +0,5 +4
PIR 0,5 0,6 0,5 2 2 4 +0,5 +4 +0,4 +3
SKP 0,0 0,9 0,4 0 3 3 +0,2 +1 +0,2 +1
ITSP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -2 -0,3 -4
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä