Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Hollola - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 17 131
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 594
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 457
Äänestysprosentti 2009 39,8% Hylätyt äänet 41
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,5 1 814 -6,8 -399 +4,6 -939
PS 21,4 1 408 +10,0 +674 -5,5 -1 821
KESK 18,0 1 185 +2,6 +191 +1,7 -770
SDP 11,7 772 -8,5 -531 -4,1 -1 126
KD 8,9 586 +3,3 +223 +0,9 -375
VAS 5,1 337 +1,6 +111 +0,1 -262
VIHR 5,1 335 -2,3 -142 +0,9 -164
RKP 0,7 49 +0,3 +20 +0,7 +49
ITSP 0,4 27 +0,3 +18 +0,4 +24
PIR 0,4 25 +0,4 +25 +0,1 -14
M11 0,3 18 +0,3 +18 +0,1 -1
KÖY 0,2 16 +0,1 +6 +0,2 +16
SKP 0,2 14 -0,1 -6 0,0 -11
SVR 0,1 5 +0,1 +5 +0,1 +4
E252 0,0 3 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Hollola - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 17 131
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 594
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 457
Äänestysprosentti 2009 39,8% Hylätyt äänet 41
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,6 28,2 27,5 748 1 066 1 814 -6,8 -399 +4,6 -939
PS 22,2 20,7 21,4 625 783 1 408 +10,0 +674 -5,5 -1 821
KESK 18,1 17,9 18,0 510 675 1 185 +2,6 +191 +1,7 -770
SDP 12,9 10,8 11,7 363 409 772 -8,5 -531 -4,1 -1 126
KD 8,8 9,0 8,9 247 339 586 +3,3 +223 +0,9 -375
VAS 5,1 5,1 5,1 145 192 337 +1,6 +111 +0,1 -262
VIHR 4,1 5,8 5,1 115 220 335 -2,3 -142 +0,9 -164
RKP 0,6 0,9 0,7 16 33 49 +0,3 +20 +0,7 +49
ITSP 0,4 0,4 0,4 12 15 27 +0,3 +18 +0,4 +24
PIR 0,4 0,3 0,4 12 13 25 +0,4 +25 +0,1 -14
M11 0,1 0,4 0,3 4 14 18 +0,3 +18 +0,1 -1
KÖY 0,4 0,2 0,2 10 6 16 +0,1 +6 +0,2 +16
SKP 0,2 0,2 0,2 6 8 14 -0,1 -6 0,0 -11
SVR 0,1 0,1 0,1 2 3 5 +0,1 +5 +0,1 +4
E252 0,1 0,0 0,0 2 1 3 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä