Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Huittinen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 673
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 208
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 229
Äänestysprosentti 2009 37,7% Hylätyt äänet 17
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,4 1 327 +14,5 +461 +17,3 -44
KOK 18,9 607 -16,5 -536 +0,8 -425
PS 14,0 450 +3,1 +96 -15,7 -1 240
SDP 7,6 243 -3,9 -126 -6,3 -548
VAS 6,8 219 +0,2 +4 -0,4 -192
KD 5,9 188 +1,9 +59 +2,8 +12
VIHR 4,3 138 +1,2 +37 +0,9 -53
ITSP 0,3 10 +0,2 +5 +0,1 -4
RKP 0,3 9 0,0 0 +0,3 +9
PIR 0,2 6 +0,2 +6 +0,2 +6
SKP 0,2 5 0,0 +1 +0,1 0
M11 0,1 3 +0,1 +3 -0,1 -7
SVR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -1
KÖY 0,0 1 -0,2 -5 0,0 +1
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Huittinen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 673
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 208
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 229
Äänestysprosentti 2009 37,7% Hylätyt äänet 17
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,1 40,7 41,4 640 687 1 327 +14,5 +461 +17,3 -44
KOK 19,5 18,4 18,9 296 311 607 -16,5 -536 +0,8 -425
PS 11,8 16,0 14,0 180 270 450 +3,1 +96 -15,7 -1 240
SDP 7,2 7,9 7,6 110 133 243 -3,9 -126 -6,3 -548
VAS 7,1 6,6 6,8 108 111 219 +0,2 +4 -0,4 -192
KD 6,2 5,6 5,9 94 94 188 +1,9 +59 +2,8 +12
VIHR 4,5 4,1 4,3 69 69 138 +1,2 +37 +0,9 -53
ITSP 0,4 0,2 0,3 6 4 10 +0,2 +5 +0,1 -4
RKP 0,4 0,2 0,3 6 3 9 0,0 0 +0,3 +9
PIR 0,1 0,2 0,2 2 4 6 +0,2 +6 +0,2 +6
SKP 0,3 0,0 0,2 5 0 5 0,0 +1 +0,1 0
M11 0,1 0,1 0,1 1 2 3 +0,1 +3 -0,1 -7
SVR 0,1 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 0,0 -1
KÖY 0,1 0,0 0,0 1 0 1 -0,2 -5 0,0 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä