Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Humppila - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 989
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 769
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 814
Äänestysprosentti 2009 40,9% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,2 271 +2,2 +2 -6,0 -306
KOK 16,1 124 -0,6 -12 +7,1 -2
SDP 14,7 113 -11,3 -99 -4,2 -152
PS 13,3 102 +2,6 +15 -4,0 -141
VAS 10,1 78 +4,2 +30 +3,2 -19
VIHR 4,7 36 +1,2 +8 +2,3 +3
KD 3,4 26 +1,0 +7 +0,1 -20
PIR 0,7 5 +0,7 +5 +0,4 +1
M11 0,5 4 +0,5 +4 +0,4 +3
SKP 0,5 4 +0,4 +3 +0,2 0
RKP 0,3 2 -0,2 -2 +0,3 +2
E252 0,3 2 - - - -
ITSP 0,1 1 0,0 0 0,0 0
KÖY 0,1 1 -0,4 -3 +0,1 +1
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1

Hämeen vaalipiiri - Humppila - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 989
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 769
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 814
Äänestysprosentti 2009 40,9% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,4 35,0 35,2 164 107 271 +2,2 +2 -6,0 -306
KOK 18,4 12,7 16,1 85 39 124 -0,6 -12 +7,1 -2
SDP 15,3 13,7 14,7 71 42 113 -11,3 -99 -4,2 -152
PS 11,7 15,7 13,3 54 48 102 +2,6 +15 -4,0 -141
VAS 10,6 9,5 10,1 49 29 78 +4,2 +30 +3,2 -19
VIHR 3,0 7,2 4,7 14 22 36 +1,2 +8 +2,3 +3
KD 3,5 3,3 3,4 16 10 26 +1,0 +7 +0,1 -20
PIR 0,9 0,3 0,7 4 1 5 +0,7 +5 +0,4 +1
M11 0,4 0,7 0,5 2 2 4 +0,5 +4 +0,4 +3
SKP 0,4 0,7 0,5 2 2 4 +0,4 +3 +0,2 0
RKP 0,0 0,7 0,3 0 2 2 -0,2 -2 +0,3 +2
E252 0,2 0,3 0,3 1 1 2 - - - -
ITSP 0,0 0,3 0,1 0 1 1 0,0 0 0,0 0
KÖY 0,2 0,0 0,1 1 0 1 -0,4 -3 +0,1 +1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
Muualla Yle.fi:ssä