Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Hyrynsalmi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 381
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 710
Äänestysprosentti 32,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 600
Äänestysprosentti 2009 25,5% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 39,3 279 +28,0 +211 +17,8 -20
KESK 37,2 264 -13,2 -38 -3,0 -296
PS 9,9 70 -1,1 +4 -14,2 -266
KD 3,9 28 -0,7 0 +0,8 -15
KOK 3,5 25 -2,1 -9 +0,1 -22
SDP 3,1 22 -10,2 -58 -2,5 -56
SKP 0,8 6 +0,7 +5 +0,7 +5
VIHR 0,7 5 -0,8 -4 -0,7 -14
ITSP 0,6 4 +0,4 +3 +0,5 +3
PIR 0,4 3 +0,4 +3 +0,3 +1
RKP 0,1 1 -0,2 -1 0,0 0
KÖY 0,1 1 -0,9 -5 -0,2 -3
M11 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Hyrynsalmi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 381
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 710
Äänestysprosentti 32,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 600
Äänestysprosentti 2009 25,5% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 50,2 32,6 39,3 136 143 279 +28,0 +211 +17,8 -20
KESK 25,8 44,2 37,2 70 194 264 -13,2 -38 -3,0 -296
PS 8,9 10,5 9,9 24 46 70 -1,1 +4 -14,2 -266
KD 4,4 3,6 3,9 12 16 28 -0,7 0 +0,8 -15
KOK 5,2 2,5 3,5 14 11 25 -2,1 -9 +0,1 -22
SDP 2,6 3,4 3,1 7 15 22 -10,2 -58 -2,5 -56
SKP 0,4 1,1 0,8 1 5 6 +0,7 +5 +0,7 +5
VIHR 0,7 0,7 0,7 2 3 5 -0,8 -4 -0,7 -14
ITSP 0,7 0,5 0,6 2 2 4 +0,4 +3 +0,5 +3
PIR 0,4 0,5 0,4 1 2 3 +0,4 +3 +0,3 +1
RKP 0,0 0,2 0,1 0 1 1 -0,2 -1 0,0 0
KÖY 0,4 0,0 0,1 1 0 1 -0,9 -5 -0,2 -3
M11 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,4 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä