Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Hyvinkää - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 37 213
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 13 437
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 13 333
Äänestysprosentti 2009 38,7% Hylätyt äänet 78
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,4 3 541 +0,3 +70 +1,3 -2 438
SDP 16,2 2 176 -6,8 -887 -7,7 -3 525
PS 15,1 2 029 +3,3 +454 -7,3 -3 294
KESK 14,0 1 880 +1,4 +197 +6,5 +104
VAS 10,1 1 359 +3,4 +468 +2,5 -440
VIHR 8,4 1 133 -4,2 -550 +0,3 -789
KD 6,1 816 +2,0 +270 +3,2 +127
RKP 1,4 190 +0,6 +83 +0,6 +11
PIR 0,7 98 +0,7 +98 +0,1 -47
SKP 0,5 73 0,0 -4 +0,1 -17
ITSP 0,4 49 +0,2 +23 +0,3 +17
M11 0,3 42 +0,3 +42 0,0 -22
KÖY 0,2 27 -0,2 -23 +0,1 -3
SVR 0,1 15 +0,1 +15 +0,1 +12
E252 0,1 9 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Hyvinkää - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 37 213
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 13 437
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 13 333
Äänestysprosentti 2009 38,7% Hylätyt äänet 78
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,6 26,2 26,4 1 200 2 341 3 541 +0,3 +70 +1,3 -2 438
SDP 18,1 15,3 16,2 814 1 362 2 176 -6,8 -887 -7,7 -3 525
PS 13,4 15,9 15,1 606 1 423 2 029 +3,3 +454 -7,3 -3 294
KESK 14,5 13,7 14,0 656 1 224 1 880 +1,4 +197 +6,5 +104
VAS 9,6 10,3 10,1 435 924 1 359 +3,4 +468 +2,5 -440
VIHR 6,9 9,2 8,4 309 824 1 133 -4,2 -550 +0,3 -789
KD 7,1 5,6 6,1 318 498 816 +2,0 +270 +3,2 +127
RKP 1,6 1,3 1,4 70 120 190 +0,6 +83 +0,6 +11
PIR 0,4 0,9 0,7 20 78 98 +0,7 +98 +0,1 -47
SKP 0,7 0,5 0,5 31 42 73 0,0 -4 +0,1 -17
ITSP 0,3 0,4 0,4 13 36 49 +0,2 +23 +0,3 +17
M11 0,4 0,3 0,3 16 26 42 +0,3 +42 0,0 -22
KÖY 0,2 0,2 0,2 9 18 27 -0,2 -23 +0,1 -3
SVR 0,1 0,1 0,1 5 10 15 +0,1 +15 +0,1 +12
E252 0,2 0,0 0,1 7 2 9 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä