Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Ii - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 225
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 576
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 261
Äänestysprosentti 2009 34,4% Hylätyt äänet 9
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,1 1 240 +6,5 +299 +14,3 -297
VAS 17,4 448 +1,6 +92 -2,5 -459
PS 14,3 368 +2,6 +103 -7,7 -631
KOK 7,4 190 -2,4 -32 0,0 -146
SDP 6,4 166 -7,0 -138 -4,4 -323
VIHR 3,1 80 -1,6 -26 +0,1 -56
KD 1,4 37 +0,5 +16 0,0 -28
SKP 0,6 15 0,0 +2 +0,3 +3
ITSP 0,4 11 +0,3 +8 +0,4 +9
RKP 0,2 6 0,0 +1 +0,1 0
M11 0,2 6 +0,2 +6 -0,7 -37
PIR 0,2 5 +0,2 +5 0,0 -4
KÖY 0,1 3 -0,3 -6 +0,1 +2
SVR 0,0 1 0,0 +1 -0,1 -2
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Ii - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 225
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 576
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 261
Äänestysprosentti 2009 34,4% Hylätyt äänet 9
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,0 49,9 48,1 528 712 1 240 +6,5 +299 +14,3 -297
VAS 18,2 16,7 17,4 209 239 448 +1,6 +92 -2,5 -459
PS 15,8 13,1 14,3 181 187 368 +2,6 +103 -7,7 -631
KOK 7,1 7,6 7,4 81 109 190 -2,4 -32 0,0 -146
SDP 7,0 6,0 6,4 80 86 166 -7,0 -138 -4,4 -323
VIHR 2,5 3,6 3,1 29 51 80 -1,6 -26 +0,1 -56
KD 1,4 1,5 1,4 16 21 37 +0,5 +16 0,0 -28
SKP 0,7 0,5 0,6 8 7 15 0,0 +2 +0,3 +3
ITSP 0,4 0,4 0,4 5 6 11 +0,3 +8 +0,4 +9
RKP 0,3 0,1 0,2 4 2 6 0,0 +1 +0,1 0
M11 0,3 0,1 0,2 4 2 6 +0,2 +6 -0,7 -37
PIR 0,2 0,2 0,2 2 3 5 +0,2 +5 0,0 -4
KÖY 0,1 0,1 0,1 1 2 3 -0,3 -6 +0,1 +2
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 -0,1 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä