Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Iisalmi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 18 382
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 061
Äänestysprosentti 34,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 526
Äänestysprosentti 2009 30,9% Hylätyt äänet 20
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,7 2 225 +3,6 +394 +9,6 -893
PS 14,1 852 +1,6 +164 -10,3 -1 950
KOK 12,9 783 -0,5 +44 -3,0 -1 043
VAS 11,4 688 +2,6 +206 +1,8 -422
KD 9,3 564 +0,2 +60 +4,7 +35
SDP 8,8 533 -5,7 -270 -4,8 -1 037
VIHR 4,3 259 -2,9 -136 +0,6 -167
SKP 1,2 72 +0,6 +40 +0,7 +16
RKP 0,4 23 +0,3 +16 +0,4 +23
PIR 0,3 20 +0,3 +20 +0,3 +20
M11 0,2 14 +0,2 +14 0,0 -7
ITSP 0,2 13 +0,1 +7 +0,2 +9
KÖY 0,2 12 -0,1 -3 0,0 -8
SVR 0,0 3 0,0 +3 -0,1 -9
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Iisalmi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 18 382
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 061
Äänestysprosentti 34,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 526
Äänestysprosentti 2009 30,9% Hylätyt äänet 20
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,0 35,6 36,7 1 031 1 194 2 225 +3,6 +394 +9,6 -893
PS 12,2 15,6 14,1 330 522 852 +1,6 +164 -10,3 -1 950
KOK 13,9 12,1 12,9 377 406 783 -0,5 +44 -3,0 -1 043
VAS 10,2 12,3 11,4 276 412 688 +2,6 +206 +1,8 -422
KD 9,6 9,1 9,3 260 304 564 +0,2 +60 +4,7 +35
SDP 9,7 8,1 8,8 262 271 533 -5,7 -270 -4,8 -1 037
VIHR 3,9 4,5 4,3 107 152 259 -2,9 -136 +0,6 -167
SKP 1,3 1,1 1,2 34 38 72 +0,6 +40 +0,7 +16
RKP 0,4 0,4 0,4 11 12 23 +0,3 +16 +0,4 +23
PIR 0,2 0,4 0,3 5 15 20 +0,3 +20 +0,3 +20
M11 0,2 0,3 0,2 5 9 14 +0,2 +14 0,0 -7
ITSP 0,1 0,3 0,2 4 9 13 +0,1 +7 +0,2 +9
KÖY 0,3 0,1 0,2 7 5 12 -0,1 -3 0,0 -8
SVR 0,0 0,1 0,0 1 2 3 0,0 +3 -0,1 -9
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä