Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Iitti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 902
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 090
Äänestysprosentti 37,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 262
Äänestysprosentti 2009 39,6% Hylätyt äänet 21
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,6 597 -2,3 -101 +3,4 -332
KOK 21,6 452 +0,3 -31 +5,3 -150
PS 17,4 364 +5,8 +102 -5,9 -496
SDP 13,6 285 -7,2 -187 -6,9 -470
KD 6,0 125 +2,3 +42 -0,6 -120
VAS 5,3 111 +2,6 +50 +0,9 -53
VIHR 4,7 99 -1,8 -48 +1,7 -12
RKP 0,7 15 +0,2 +3 +0,7 +15
ITSP 0,4 9 -0,1 -2 +0,3 +4
PIR 0,4 9 +0,4 +9 +0,2 0
M11 0,4 9 +0,4 +9 +0,3 +4
SKP 0,3 6 +0,1 +1 +0,3 +6
KÖY 0,2 5 0,0 0 +0,2 +5
SVR 0,1 3 +0,1 +3 0,0 +1
E252 0,0 1 - - - -

Kymen vaalipiiri - Iitti - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 902
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 090
Äänestysprosentti 37,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 262
Äänestysprosentti 2009 39,6% Hylätyt äänet 21
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,7 28,5 28,6 242 355 597 -2,3 -101 +3,4 -332
KOK 22,0 21,3 21,6 186 266 452 +0,3 -31 +5,3 -150
PS 17,2 17,6 17,4 145 219 364 +5,8 +102 -5,9 -496
SDP 16,4 11,8 13,6 138 147 285 -7,2 -187 -6,9 -470
KD 6,6 5,5 6,0 56 69 125 +2,3 +42 -0,6 -120
VAS 3,2 6,7 5,3 27 84 111 +2,6 +50 +0,9 -53
VIHR 3,9 5,3 4,7 33 66 99 -1,8 -48 +1,7 -12
RKP 0,6 0,8 0,7 5 10 15 +0,2 +3 +0,7 +15
ITSP 0,1 0,6 0,4 1 8 9 -0,1 -2 +0,3 +4
PIR 0,5 0,4 0,4 4 5 9 +0,4 +9 +0,2 0
M11 0,4 0,5 0,4 3 6 9 +0,4 +9 +0,3 +4
SKP 0,2 0,3 0,3 2 4 6 +0,1 +1 +0,3 +6
KÖY 0,1 0,3 0,2 1 4 5 0,0 0 +0,2 +5
SVR 0,1 0,2 0,1 1 2 3 +0,1 +3 0,0 +1
E252 0,0 0,1 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä