Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Ilmajoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 507
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 714
Äänestysprosentti 40,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 675
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 17
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,7 1 734 -4,2 -137 +12,7 -507
KOK 19,7 733 -0,1 +3 -5,3 -917
PS 14,6 542 +3,4 +132 -5,1 -758
SDP 9,3 344 0,0 +4 -4,7 -576
KD 4,1 152 +0,9 +33 +0,1 -111
VAS 2,3 87 +0,8 +31 +0,8 -13
VIHR 1,7 62 -0,5 -19 +0,5 -18
M11 0,7 27 +0,7 +27 +0,7 +26
ITSP 0,5 18 +0,2 +7 +0,3 +7
RKP 0,2 8 -0,1 -5 +0,1 -1
KÖY 0,1 3 0,0 -1 +0,1 +3
PIR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -5
SKP 0,0 1 -0,2 -6 0,0 -1
E252 0,0 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1

Vaasan vaalipiiri - Ilmajoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 507
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 714
Äänestysprosentti 40,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 675
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 17
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,3 46,3 46,7 703 1 031 1 734 -4,2 -137 +12,7 -507
KOK 20,8 19,0 19,7 310 423 733 -0,1 +3 -5,3 -917
PS 12,6 15,9 14,6 188 354 542 +3,4 +132 -5,1 -758
SDP 10,9 8,2 9,3 162 182 344 0,0 +4 -4,7 -576
KD 3,8 4,3 4,1 56 96 152 +0,9 +33 +0,1 -111
VAS 2,1 2,5 2,3 31 56 87 +0,8 +31 +0,8 -13
VIHR 1,4 1,8 1,7 21 41 62 -0,5 -19 +0,5 -18
M11 0,3 1,0 0,7 4 23 27 +0,7 +27 +0,7 +26
ITSP 0,4 0,5 0,5 6 12 18 +0,2 +7 +0,3 +7
RKP 0,3 0,1 0,2 5 3 8 -0,1 -5 +0,1 -1
KÖY 0,0 0,1 0,1 0 3 3 0,0 -1 +0,1 +3
PIR 0,0 0,1 0,1 0 2 2 +0,1 +2 0,0 -5
SKP 0,1 0,0 0,0 1 0 1 -0,2 -6 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 1 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä