Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Ilomantsi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 925
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 438
Äänestysprosentti 30,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 542
Äänestysprosentti 2009 30,3% Hylätyt äänet 15
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,9 488 +0,5 -28 -8,4 -868
SDP 22,0 317 -1,0 -38 +0,2 -381
PS 15,5 223 +3,4 +36 -5,8 -458
KOK 8,1 116 -1,4 -30 +3,2 -41
KD 7,2 104 +0,6 +1 +4,7 +24
VAS 5,9 85 +2,1 +27 +1,9 -44
VIHR 4,5 65 -4,2 -70 +2,0 -15
SKP 0,8 12 +0,1 +1 +0,7 +8
RKP 0,8 11 +0,6 +9 +0,8 +11
M11 0,3 5 +0,3 +5 +0,2 +2
KÖY 0,3 4 -0,1 -2 +0,3 +4
PIR 0,3 4 +0,3 +4 +0,2 0
SVR 0,1 2 +0,1 +2 -0,1 -3
ITSP 0,1 1 -0,4 -7 0,0 -2
E252 0,1 1 - - - -

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Ilomantsi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 925
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 438
Äänestysprosentti 30,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 542
Äänestysprosentti 2009 30,3% Hylätyt äänet 15
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,1 33,8 33,9 216 272 488 +0,5 -28 -8,4 -868
SDP 24,6 20,0 22,0 156 161 317 -1,0 -38 +0,2 -381
PS 13,6 17,0 15,5 86 137 223 +3,4 +36 -5,8 -458
KOK 8,1 8,1 8,1 51 65 116 -1,4 -30 +3,2 -41
KD 8,2 6,5 7,2 52 52 104 +0,6 +1 +4,7 +24
VAS 4,6 7,0 5,9 29 56 85 +2,1 +27 +1,9 -44
VIHR 3,6 5,2 4,5 23 42 65 -4,2 -70 +2,0 -15
SKP 1,3 0,5 0,8 8 4 12 +0,1 +1 +0,7 +8
RKP 0,9 0,6 0,8 6 5 11 +0,6 +9 +0,8 +11
M11 0,3 0,4 0,3 2 3 5 +0,3 +5 +0,2 +2
KÖY 0,2 0,4 0,3 1 3 4 -0,1 -2 +0,3 +4
PIR 0,3 0,2 0,3 2 2 4 +0,3 +4 +0,2 0
SVR 0,0 0,2 0,1 0 2 2 +0,1 +2 -0,1 -3
ITSP 0,2 0,0 0,1 1 0 1 -0,4 -7 0,0 -2
E252 0,0 0,1 0,1 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä