Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Imatra - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 24 032
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 178
Äänestysprosentti 31,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 7 726
Äänestysprosentti 2009 33,3% Hylätyt äänet 57
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 22,9 1 647 -10,6 -947 -14,2 -4 052
KOK 21,0 1 510 +0,5 -74 +4,0 -1 098
PS 18,7 1 343 +3,4 +157 -5,0 -2 291
KESK 14,4 1 033 +1,1 +9 +3,5 -646
VAS 7,6 544 +4,4 +300 +4,2 +27
VIHR 6,5 464 -1,9 -181 +3,2 -36
KD 5,9 425 +2,3 +149 +1,9 -183
PIR 0,6 45 +0,6 +45 +0,4 +17
RKP 0,5 37 +0,2 +11 +0,5 +37
M11 0,5 35 +0,5 +35 +0,3 +11
ITSP 0,4 30 +0,2 +17 +0,3 +14
SKP 0,4 30 -0,1 -7 +0,4 +30
KÖY 0,4 27 -0,1 -8 +0,4 +27
SVR 0,1 8 +0,1 +8 0,0 -11
E252 0,0 0 - - - -

Kymen vaalipiiri - Imatra - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 24 032
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 178
Äänestysprosentti 31,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 7 726
Äänestysprosentti 2009 33,3% Hylätyt äänet 57
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 24,8 21,2 22,9 870 777 1 647 -10,6 -947 -14,2 -4 052
KOK 21,7 20,4 21,0 760 750 1 510 +0,5 -74 +4,0 -1 098
PS 17,3 20,1 18,7 606 737 1 343 +3,4 +157 -5,0 -2 291
KESK 14,3 14,5 14,4 500 533 1 033 +1,1 +9 +3,5 -646
VAS 7,0 8,1 7,6 247 297 544 +4,4 +300 +4,2 +27
VIHR 5,6 7,3 6,5 196 268 464 -1,9 -181 +3,2 -36
KD 6,7 5,2 5,9 235 190 425 +2,3 +149 +1,9 -183
PIR 0,3 0,9 0,6 12 33 45 +0,6 +45 +0,4 +17
RKP 0,5 0,5 0,5 19 18 37 +0,2 +11 +0,5 +37
M11 0,5 0,4 0,5 19 16 35 +0,5 +35 +0,3 +11
ITSP 0,3 0,5 0,4 10 20 30 +0,2 +17 +0,3 +14
SKP 0,5 0,4 0,4 17 13 30 -0,1 -7 +0,4 +30
KÖY 0,3 0,4 0,4 12 15 27 -0,1 -8 +0,4 +27
SVR 0,1 0,1 0,1 4 4 8 +0,1 +8 0,0 -11
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä