Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Inari - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 147
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 072
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 872
Äänestysprosentti 2009 33,7% Hylätyt äänet 27
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,6 717 +8,2 +222 -1,6 -588
KOK 15,1 313 -4,7 -57 +4,6 -66
VAS 13,5 280 +2,4 +72 -0,3 -218
PS 11,3 235 -1,4 -4 -7,9 -456
VIHR 10,6 219 +0,4 +28 +4,0 -20
SDP 7,9 163 -6,9 -113 -1,9 -190
RKP 3,0 63 +2,6 +54 +0,8 -18
KD 2,8 57 0,0 +6 +1,6 +13
SKP 0,4 9 0,0 +1 +0,2 +3
ITSP 0,3 6 +0,2 +5 +0,3 +6
PIR 0,2 4 +0,2 +4 +0,2 +4
M11 0,1 3 +0,1 +3 0,0 0
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +1
KÖY 0,0 1 -0,6 -12 0,0 +1
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Inari - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 147
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 072
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 872
Äänestysprosentti 2009 33,7% Hylätyt äänet 27
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,4 33,9 34,6 342 375 717 +8,2 +222 -1,6 -588
KOK 14,8 15,4 15,1 143 170 313 -4,7 -57 +4,6 -66
VAS 12,0 14,8 13,5 116 164 280 +2,4 +72 -0,3 -218
PS 10,1 12,5 11,3 97 138 235 -1,4 -4 -7,9 -456
VIHR 10,3 10,8 10,6 99 120 219 +0,4 +28 +4,0 -20
SDP 9,3 6,6 7,9 90 73 163 -6,9 -113 -1,9 -190
RKP 3,0 3,1 3,0 29 34 63 +2,6 +54 +0,8 -18
KD 3,9 1,7 2,8 38 19 57 0,0 +6 +1,6 +13
SKP 0,3 0,5 0,4 3 6 9 0,0 +1 +0,2 +3
ITSP 0,2 0,4 0,3 2 4 6 +0,2 +5 +0,3 +6
PIR 0,3 0,1 0,2 3 1 4 +0,2 +4 +0,2 +4
M11 0,1 0,2 0,1 1 2 3 +0,1 +3 0,0 0
SVR 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 +0,1 +1
KÖY 0,1 0,0 0,0 1 0 1 -0,6 -12 0,0 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä